Cuma Namazı Nasıl Kılınır Diyanet

Cuma Namazı Nasıl Kılınır ,

Diyanet Cuma Namazı Nasıl Kılınır ,

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rek’attır.Cuma günleri öğle vaktinde kılınır ve o günün öğle namazının yerine geçer. Cuma namazının farzı cemaatle kılınır. Tek başına kılınmaz.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra, önce dört rek’at olan ilk sünneti kılınır. Bunun niyeti şöyledir: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının dört rek’at sünneti gibidir. Sünnet kılındıktan sonra câminin içinde bir ezan daha okunur ve imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rek’at farzı cemaatle kılınır. İmamın arkasındaki cemaat şöy le niyet eder: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

Farzdan sonra cumanın dört rek’at son sünneti kılınır. Bunun kılınışı da cumanın ilk sünneti gibidir. Niyeti şöyledir: “Niyet ettim Allah rızası için cumanın son sünnetini kılmaya.”

Cuma namazı böylece tamamlanmış olur.

Cuma Namazı Rekatları

Cuma Namazı Rekatları Diyanet,

Diyanet Cuma Namazı Rekatları ,

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rek’attır.Cuma günleri öğle vaktinde kılınır ve o günün öğle namazının yerine geçer. Cuma namazının farzı cemaatle kılınır. Tek başına kılınmaz.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır

Cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra, önce dört rek’at olan ilk sünneti kılınır. Bunun niyeti şöyledir: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının dört rek’at sünneti gibidir. Sünnet kılındıktan sonra câminin içinde bir ezan daha okunur ve imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rek’at farzı cemaatle kılınır. İmamın arkasındaki cemaat şöy le niyet eder: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

Farzdan sonra cumanın dört rek’at son sünneti kılınır. Bunun kılınışı da cumanın ilk sünneti gibidir. Niyeti şöyledir: “Niyet ettim Allah rızası için cumanın son sünnetini kılmaya.”

Cuma namazı böylece tamamlanmış olur.

Bundan sonra dileyen dört rek’at “Zuhri Âhir=son öğle” ile iki rek’at da vakit sünneti kılar.

Son öğle namazına: “Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya” diye niyet edilir. Bu son öğle namazı, öğlenin dört rek’at farzı gibi kılınmakla beraber sünnetlerde olduğu gibi dört rek’atın hepsinde fatihadan sonra sûre okunması daha iyidir.

İki rek’at vakit sünnetine de şöyle niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya.” Bu namaz da sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Yararlı Sözler

Ekmeği Elde Etmek için Emek vermek Lazım Ekmek Zengineden Fakirede Aynı Yoldan Gider.

Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

islam dini, insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor.

Aşkı Hak Etmek için fedakarlıklar Almalısın.

Dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır.

işlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme! Akıllılarla istişare et!

Aşk Bir insanı Yaşamaya Bağlayan En Değerli Unsurlardan Biridir.

Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil.

insanlar konuşmayı severler fakat, konuştukları ile amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler.

Yaşamak için çabalamak gerekir, çabalamayan bir insan hayata hep yenik düşer.

Bir çocuğu Cehennem ateşinden korumak, Dünya ateşinden korumaktan mühimdir.

2ki kişinin darıldıktan sonra, birbirlerinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

Sabır ; yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.

Hayattan zevk almak için hayatı herzaman pozitif olarak yaşamak gerekir.

Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer.

Her insanın yaşadığı Sürece Şans önüne çıkar önemli Olan o şansı iyi Değerlendirmektir.

insanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasından sa, şerefiyle ölmesi daha iyidir.

Aşk Ekmek gibidir Yavaş Yavaş Sindire Sindire yemek gerekir, Birden yenilirse Zevki Kalmaz Tadı Çıkmaz.

Dünya, baştan başa aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir.

Herzaman iyilik Yapki Hakkında Kötü iftiralar Atılmasın.

Akıllı olan her adam, özür dileyenin bir suçu olduğuna inanır.

Aşk Şarap Gibidir Bağlandıkça Sarhoş Olursun.

Akıllı bir adam, senin düşmanın bile olsa, cahil bir dosttan iyidir.

Konuştuğuma pişman oldum, ama sustuğum için pişman olmadım.

Tevfik Fikret Şiirleri

Tevfik Fikretin şiirleri
Tevfik Fikret bütün şiirleri

Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim

Bana kimsin diye sorma meleğim
Pek güzel dinle de izah edeyim
Nam-ı naçizime `Fikret’ derler
Şi’re de nisbetimi söylerler
Kaldığım varsa da gah ekmeksiz
Kalmadım şimdiye dek mesleksiz
Nur bekler gibi nısf-ı şebde
Bekledim on iki yıl mektebde
Sonra çıktım ne için bilmeyerek
Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
Bab-ı Ali’ye müdavimlendim
Ehl-i namus diye mimlendim
Şimdi bir hayli eser sahibiyim
Ahmed İhsan’da musahhih gibiyim
Saye-i lutf-i cihan-banide
Hocayım Mekteb-i Sultani’de…

Balıkçılar

– Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder,
Bugün açız yine; lakin yarın, Ümid ederim,
Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare, kader!

– Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta…

– Olur;
Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;
Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz…
Cocuk düşündü şikayetli bir nazarla: – Ya biz,
Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?

Hala
Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
Döğerdi sahili binlerce dalgalar asabi.

– Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;
Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme…
Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;
Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme,
Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira
Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha!

Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın
Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.

– Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa?
– O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor…
– Ya sakın
O gelmeden ben ölürsem?

Kadın bu son sözle
Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle
Soluk dudaklarının ihtizaz-ı hasirine
Bakıp sükut ediyorlardı, başlarında uçan
Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine.
Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cuşan
Bir ihtilac ile etrafa ra’şeler vererek
Uğulduyordu…

– Yarın yavrucak nasıl gidecek?

şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
ılerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak –
şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını… Ah açlık, ah ümid!
Kenarda, bir taşın üstünde bir hayal-i sefid
Eliyle engini guya işaret eyleyerek
Diyordu: “Haydi nasibin o dalgalarda, yürü!”

Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; “Yürümek,
Nasibin işte bu! Hala gözün kenarda… Yürü!”
Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine
Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

Deniz ufukta, kadın evde muhtazır… ölüyor:
Kenarda üç gecelik bar-ı intizariyle,
Bütün felaketinin darbe-i hasariyle,
Tehi, kazazede bir tekne karşısında peder
Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor;
Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler…

Tevfik Fikret Balıkçılar Şiiri

Tevfik Fikret Balıkçılar Şiiri
Balıkçılar Tevfik Fikret Şiiri
Tevfik Fikret Balıkçılar

BALIKÇILAR

– Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder
Bugün açız yine; lakin yarın, ümid ederim
Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare, kader

– Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta

– Olur
Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala
Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla: – Ya biz
Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz

Hâlâ
Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
Döğerdi sahili binlerce dalgalar asabi

– Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın
Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme…
Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın
Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme
Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira
Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha

Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın
Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa

– Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa
– O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor…
– Ya sakın
O gelmeden ben ölüsem

Kadın bu son sözle
Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle
Soluk dudaklarının ihtizaz-ı hasirine
Bakıp sükut ediyorlardı, başlarında uçan
Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine
Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cuşan
Bir ihtilac ile etrafa ra’şeler vererek
Uğulduyordu…

– Yarın yavrucak nasıl gidecek

Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak –
şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını… Ah açlık, ah ümid
Kenarda, bir taşın üstünde bir hayal-i sefid
Eliyle engini güya işaret eyleyerek
Diyordu: “Haydi nasibin o dalgalarda, yürü!”

Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; “Yürümek
Nasibin işte bu! Hâlâ gözün kenarda… Yürü!”
Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine
Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

Deniz ufukta, kadın evde muhtazır… Ölüyor
Kenarda üç gecelik bar-ı intizariyle
Bütün felaketinin darbe-i hasariyle
Tehi, kazazede bir tekne karşısında peder
Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor
Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler…

Tevfik Fikret

Zaman İle İlgili Şiirler

Zaman İle İlgili Şiirler Kısa,

Zamana Dair Şiirler,

Zaman

Herşey zaman
Zaman zahiri
Zaman herşey
Zaman hayat
Zaman su
Zaman sevgi
Zaman bir ömür
Sona giden sonsuzluk
Zaman varoluş
Zaman, zaman,zaman

Zaman Zaman

Zaman zaman olur ki, hayal denizinde
Boğulurum, en sığ yerlerinde

Zaman zaman olur ki, düş denizlerinde
Yüzerim boğulmadan, en derinlerinde

Zaman zaman olur ki, verimli geniş ovalarda
Bakir kalmış cıplak gibi dolanırım, bozkırlarda

Zaman zaman olur ki, yaşamak için direnen kısır çöllerde
Kel traş edilmiş beynimle,şaşkınlık içinde dolanırım, seraplarda

Zaman zaman eririm, sığ düşüncelerin içinde
Zaman zaman isyanları oynarım, meydanların içinde

Zaman zaman kaybolurum, kalabalığın ortasında
Zaman zaman durur beynim, bir şiirin başlığında…

Öyle Bir Geçer Ki Zaman

Dünyaya geldiğinde, başlar zaman
Şanslıysan su gibi, akar gider zaman
Şansın yok ise, vay haline o zaman
Öyle, bir geçer ki, zaman

Çocukluk evreleri, anlamadığın zaman
Gençlik çağlarında, delirir zaman
Olgunluğunda sıkılırsın, zaman zaman
Öyle, bir geçer ki, zaman

Geçmişi düşündüğün, zaman
Muhasebe yaparsın, zaman zaman
Ya ağlarsın, ya gülersin, o zaman
Öyle, bir geçer ki, zaman

Yanında kimseyi, bulamadığın zaman
Yolun sonunu, gördüğün zaman
Yaradan’a sarılırsın, işte o zaman
Öyle, bir geçer ki, zaman

Zamân-ı

Zamân-ı zamânında değerlendir,
Zamân-ı zamansız bırakma,
Zamân-ı zamâna karşı kullan,
Zamân-ı ebedî kıl,
Zamân-ı teslim etme fâni zamana,
Zamân-ı ediniver servet,
Zamân-ı yol aldır zamana,
Zamân-ı nur’lu kıl,
Zamân-ı bırakma ışıksız,
Zamân-ı etme bâd-ı hevâ,
Zamân-ı kazandır zamana,
Zamân-ı kıl şifa zamana,
Zamân-ı zamansız kullanma,
Zamân-ı zaman içinde kullan,
,Zamân-ı zamana bırak,
Zamân-ı zaman’la kıyas’la…..

ZAMAN

Zaman bir çeşme misal,
Akıp geçer zaman,
Zaman bir kuş misal,
Uçup gidiyor zaman.

Zaman özgür bir tay gibidir,
Tutamaz kimse ateş gibidir,
Zaman bir matbaadır,
Hemen basılır biter zaman.

Ne zaman

Ne zaman bu addan sandan geçeceğiz, ne zaman?
Can meclisinin halkasına ne zaman hep birden girip
oturacağız?
Dudağımıza bir tek kadeh dokundurmadan
ne zaman içeceğiz büyük dostumuzun huzurunda
can şarabını,
ne zaman içeceğiz, ne zaman

Ne zaman diyeceğiz can sâkisine, uzat elini.
biz bu yana göçtük artık,
armağanlar getirdik sana.

Ne zaman diyeceğiz can sâkisine, ne duruyorsun,
tutulduk bikere, düştük ocağına senin,
gurbet elde üşüdük,donduk kaldık,
selâm ver, hatırımızı sor, kucakla, ısıt bizi,
bize kırmızı şarap sun.

Ne zaman bize cevap verecek o, ne zaman?
Ne zaman diyecek, nem varsa sizin,
buyurun, âfiyetler olsun?

Kayıp Zaman

Sevdiğini söylemen yalanmış
Uğurumda ölmeler yalanmış
Ne bir doğru ne bir gerçek
Yalanmış herşey yalanmış…

Bilmeden kapıldım oyununa
Görmeden atıldım yalanlara
Sevmeden çıkamazdım yarınlara
Kanmışım güzelim,kanmışım…

Darıca Hayvanat Bahçesi Ücreti 2012

2012 Darıca Hayvanat Bahçesi Ücreti ne kadar

Darıca Hayvanat Bahçesi Fiyat 2012

Darıca Hayvanat Bahçesi 2012 giriş ücretleri aşağıdaki gibidir;

0-4 Yaş: Ücretsiz

5-17 Yaş: 10 TL

18 Yaş Üstü: 15 TL

Yararlı Sözler

Yararlı Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Yararlı Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Yararlı Sözler
Ekmeği Elde Etmek için Emek vermek Lazım Ekmek Zengineden Fakirede Aynı Yoldan Gider.

Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

islam dini, insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor.

Aşkı Hak Etmek için fedakarlıklar Almalısın.

Dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır.

işlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme! Akıllılarla istişare et!

Aşk Bir insanı Yaşamaya Bağlayan En Değerli Unsurlardan Biridir.

Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil.

insanlar konuşmayı severler fakat, konuştukları ile amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler.

Yaşamak için çabalamak gerekir, çabalamayan bir insan hayata hep yenik düşer.

Bir çocuğu Cehennem ateşinden korumak, Dünya ateşinden korumaktan mühimdir.

2ki kişinin darıldıktan sonra, birbirlerinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

Sabır ; yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.

Hayattan zevk almak için hayatı herzaman pozitif olarak yaşamak gerekir.

Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer.

Her insanın yaşadığı Sürece Şans önüne çıkar önemli Olan o şansı iyi Değerlendirmektir.

insanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasından sa, şerefiyle ölmesi daha iyidir.

Aşk Ekmek gibidir Yavaş Yavaş Sindire Sindire yemek gerekir, Birden yenilirse Zevki Kalmaz Tadı Çıkmaz.

Dünya, baştan başa aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir.

Herzaman iyilik Yapki Hakkında Kötü iftiralar Atılmasın.

Akıllı olan her adam, özür dileyenin bir suçu olduğuna inanır.

Aşk Şarap Gibidir Bağlandıkça Sarhoş Olursun.

Akıllı bir adam, senin düşmanın bile olsa, cahil bir dosttan iyidir.

Konuştuğuma pişman oldum, ama sustuğum için pişman olmadım.

Övgü İle İlgili Sözler

Övgü İle İlgili Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Övgü İle İlgili Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Övgü İle İlgili Sözler
Övgü İle Alakalı Sözler

Övgü İle İlgili Güzel Sözler

Akıllı insanlar kendilerini gereğinden çok övenlerden nefret ederler. Pasteur

Atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer, çünkü kendine ait olan biricik varlığı toprağın altındadır. Brooksd Akinson

Beni daha az övseydin, seni daha çok överdim. Louis XIV

Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. Benjamin Franklin

Birisi saadetiyle veya faziletiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir. Hermann Hesse

Boş kafalı insanla mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır, birinciler hep kendilerinden bahseder. La Bruyere

Çirkin ve zarafetten yoksun bazı kadınlar, gerektiği gibi övmesini bildiklerinden, ömür boyunca sevilmişlerdir. Andre Mouiris

Dedelerinin iyilikleriyle övünenler, dalda yetişen yemişleri, ağacın dibinde arayanlar gibidir. Barrow

Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar. Mevlana

Eğer insanların senin hakkında iyi düşünmelerini istiyorsan, sen kendinden pek iyi bahsetme. Blaise Pascal

Hakkımızda söylenen takdirleri kabul etmek istemeyişimiz, iki kere övülmek arzusundan başka bir şey değildir. La Rochefoucauld

Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı bir şeylerdir. Benjamin Franklin

İdarecileri sahip olmadıkları erdemlerden dolayı övmek, ceza görmeden onlara hakaret etmek demektir. La Rochefoucauld

İnsan genelde, övülmek için över. La Rochefoucauld

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır. S. Maugham

İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. Somerset Maugham

Kendi kitaplarından bahseden bir yazar, sürekli kendi çocuklarından bahseden bir anne kadar kötüdür. Benjamin Disraelli

Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü şarlatanlıktır. Schiller

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış, hem de toprağa dönünce kendisini kurtların böceklerin yiyeceği insanın öğünmesi neye yarar. Hz. Ebubekir (r.a)

Övgü kolonya gibidir. Koklanmalı ama yutulmamalıdır. John Billings

Övmenin değeri, tıpkı altın ve pırlantada olduğu gibi az olmasındandır. Samuel Johnson

Övme, asıl fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır. Eflatun

Övmenin en iyisi, iyi insanların ağzından çıkandır. Beydeba

Sinsi övmelere faydalı yermeleri tercih edecek kadar aklı başında adam azdır. La Rochefoucauld

Sizi övenlerin suratlarına toprak saçın. Hadis-i Şerif

Yaptığını öven, yaptığını yıkar. Shakespere

alıntı

Kalp Sözleri

Kalp Sözleri

Tugbam sitesinde en güzel Kalp Sözleri sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Kalp Sözleri
Kalp Sözleri Kısa,

En Güzel Kalp Sözleri,

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar, hiç bir şey kalpleri birbirine bağlamaz.

Bana kalkpsiz diyorlar doğru ama;Kalbimin sende olduğunu nereden bilsinler?

Kalpten kalbe giden yolun ilk durağı gözlerdir.

Kalp durduğu zaman değil unutulduğu zaman Ölür.

Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır

Kalp duru berrak bir su gibidir; gayb âlemindeki hakikatlere ve esrara bir aynadır. Bu ilâhi sırlar, kalbin parlaklığı nispetinde ona akseder. Herkes, görüşü nispetinde gaybı, hayrı ve şerri bilir. Kim gönlünü daha çok cilâlamışsa, daha çok görür.

Kalp Vardir ölüdür.kalp Vardir Hastadir.kalp Vardir Gafildir.kalp Vardir Mühürlüdür.kalp Vardir Sapasağlamdir.

Kalbimi kalbine verecek kadar çok sevdim seni fakat sen o kalbe sığdıramadın beni..

Aklen halledilemeyen nice güç şeyler vardır ki ancak kalben çözülebilir Avient

Aşık olmadıktan sonra, kalbimiz ne işe yarar ki?Goethe

Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır La Cordaire

Hiçbir kalb zorla elde edilmez Moliere

Kalb, bütün erdemleri kendinde toplamıştır Ama bütün kötülükler de oradadır Andersen

Kalb, kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir Rüzgar nasıl bu kanadı alt üst çevirirse kalb de böyledir Hadis-i Şerif

Kalb kör olduktan sonra, gözün görmesinde pek yarar yokturHZ Ali (ra)

Kalb ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür Goethe

En Anlamlı Atasözleri

En Anlamlı Atasözleri

Tugbam sitesinde en güzel En Anlamlı Atasözleri sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa En Anlamlı Atasözleri
En Anlamlı Atasözleri

Anlamlı Atasözleri

Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin.

Susmak, dayanılması çok güç bir cevaptır.

Para; çoğu kapıyı açar, ama kilitleyemez.

Cahil savaş davuluna benzer; sesi çok, içi bostur.

Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arkasından koşar.

Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.

Kar kuytuda, para pintide eğleşir.

İnsan, Gözleri Kapalı Olduğu Zaman da Görebilir.

Bütün Mesele, Ruhları Görebilecek Gözler Edinmektir.

Aşkın nevi bir, taklidi bin türlüdür.

Aşk kızamık hastalığı gibidir; insan ne kadar geç yakalanırsa, o kadar ağır geçirir

Dikenler arasında güller yetişir.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar.

İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar.

Hak yenir ama hazmedilmez.

Bir adam en çok sevgilisini, en iyi sekilde ailesini, en uzun da annesini sever.

Tebdil-i mekânda ferahlık vardır.

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklari yine de yere dökülür.

Küçük kazançlar servet getirir.

Eski sevgi paslanmaz.

Hakiki sevgi ayrılıkta unutulmaz.

İnsanın En Büyük Düşmanı Kendisidir.

Bir Tek Düşmanı Olan, Her Yerde Onunla Karşılaşır.

Allah’ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz.

Tırnağın varsa başını kaşı.

Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini severler.

alıntı

Enteresan Aşk Sözleri

Enteresan Aşk Sözleri

Tugbam sitesinde en güzel Enteresan Aşk Sözleri sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Enteresan Aşk Sözleri
Enteresan Aşk Sözleri

Aşk Sözleri Enteresan

3 Dileğim Var Sen Ben ve Senden Sonra Geçireceğim Mutlu Bir Hayat.

Şimdi aşkın için bileklerimi kesicem ölürüm diye korkuyorum.

Senin için denize atlarım ama bugün deniz tuttu yarın atlasam olur mu?

Dünyada bir erkeğe üç kız düşüyormuş; benim hakkımı yiyenin Allah belesını versin.

Aşk bir yemeğe benzer yemezsen aç kalırsın.

Aşk mutluluk mutluluk hayat delilik zeka tembellik çalışmak demektir.

Kalbimi yeniledim Yinede Buldun Beni Aşk.

Yürü be güzelim endamını görelim, hadi gel geri şimdi yüzünü görelim.

Kalbe en çok zarar veren besindi aşk. O kadar tüketmiştik ki, mutluluğa giden bütün damarlarımız tıkandı sonunda, öldük bittik.

Aşkı ilk önce özene bezene Tanrı yarattı, sonrasında kullanılmış bir paket gibi yar’attı!

Aşık bir insansan mantığını unut, mantıklı bir insansan aşkı unut. Hem aşık hem mantıklıysan kıskanırım seni ben.

Aşk kum saati gibidir; Kalp dolarken, akıl boşalır!

Aşk bir göldür, üstünde kazlar yüzer.

Eğer aşkta güzel bir an varsa oda başkalarını baştan çıkartan o yüreğin benim için kan ağladığı zamandır.

Hiç dokunmadığın birine aşık olabiliyorsan, işte sen aşkı hakediyorsun.

Aşk oynamak isteyen kadınlar, bıçakla oynayan çocuklara benzerler, oynadıkları şey hep kendilerini yaralar.


alıntı

Kibar Sözler

Kibar Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Kibar Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Kibar Sözler
Kibar Sözler

– Kibar Olmak için Karakter Yapınızın Bayanlara Anlayış Göstermesi Lazım.

– Yüzündeki Güzellik gibi Huyun Suyunda Hareketlerindeki Nazik Ve Kibar.

– Seni Ben Sakız Sözlerle Değil Kibar Sözlerle Besliyorum.

– Seni Sevmek Asi Duygulara Hükmetmek Gibidir Sesini Dinlemek Dünya Gürültüsüne Rest Çekmek Gibidir Sana Aşık Olmak cenneti görmek gibidir sevgilim..

– Biz Kaba Değildik Olmadık Asla!!! herzaman kibardık Ama Senin Kaba Düşüncelerin Kibarlığımızıda Elimizden Aldı.

– Seninle Seni yaşamak Yalan Dünyadan Kısa Süreliğine uzaklaşmak gibi bir şet benim için ahu gözlüm.

– Bugünü yaşıyorsam senin için yarını yaşıyacaksam senin için gelecek için yaşayacaksam ikimiz için sevgimiz için yaşayacağım sevgilim.

– Zerafet Dolu Bir Bayanda Olabilecek bütün incelik ve güzelliği daha bana doğru gelirken hissettiriyorsun aşkım..

– İnsan bir kere birine geç kalır. Ve bir daha kimse için acele etmez.

– Yanında seni ısıtacak biri varsa, üşümek gerçekten güzeldir.

– Teşekkürler annesi, kızın hayatımın en güzel hediyesi.

– Kadınlar, Çiçekleri Çokmu Sever? Hayır! Kadınlar; Çiçekleri Değil, Çiçek Alacak Duyguya Sahip Erkekleri Çok Severler.

– Kibar Bi Erkek Her zaman önceliği Bayanlara Verir.

alıntı

Öğrenci Sözleri

Öğrenci Sözleri

Tugbam sitesinde en güzel Öğrenci Sözleri sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Öğrenci Sözleri
Öğrenci Sözleri
Öğrenci Sözleri Kısa

Öğrenci öğrenciye baka baka 5 alır.

İşleyen demir pas tutmaz, kopya çekmeye çalışan el rahat durmaz.

Öğrenci yapamadığı yazılıya zor der.

Bana kopya verenin 40 yıl kölesi olurum.

Kopya veren arkadaştan kola esirgenmez.

Üzüm üzüme, öğrenci karneye baka baka morarır.

Matematik fizik kimya fazla yorma kendini kalacaksın sene sonunda.

2 öğrenci bir olunca dersler teneffüs olur.

Allah sene sonu babamın azabından korusun beni amin.

Kitabın yenisi, hocanın eskisi makuldür.

Öğrenciyi er eden de, eriten de hocadır.

Bugünün dersini yarına bırakma.

Kopyasız öğrenci meyvesiz ağaç gibidir.

Akıl akıldan, beş hepsinde üstündür.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her öğrencinin bir kopya çekişi vardır.

Denize düşen yılana, sınava giren kopyaya sarılır.

İyi dost sınavda belli olur.

alıntı

Kıymetli Sözler

Kıymetli Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Kıymetli Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Kıymetli Sözler
Kıymetli Erdemli Sözler
Kıymetli Sözler Kıymetli Mesajlar

Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa’dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh

Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

Evladım; biz insanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

Kalbiniz üç şeyin evi olsun: Aşkın, ümidin, imanın.

Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

Küçük insanların gururu büyük olur.

Her şakada gerçek payı vardır.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.

İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin

Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler,

Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

Kaliteli Sözler

Kaliteli Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Kaliteli Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Kaliteli Sözler
Kaliteli Sözler
Kısa Kaliteli Sözler

Parlayan her şey altın değildir.

Eti tadan çoban köpeğinden hayır gelmez.

Kış güneşine,kadın gülüşüne inanç olmaz.

Torbada ne varsa,çorbada da o vardır.

Aç köpekle sürü beklenmez.

Artık bende yanacak ruh ta yok, kırılacak kalp te. Bana istemediğim bir ölümsüzlük verdin.

Aşk sevmesini bilen için vardır ve karşılıksızdır. ‘Ne kadar seversen o kadar severim’ gibi düşünmek aşk değil, tüccarlıktır!

Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma. ( Jean Cocteau )

Bütçe, kuşkuların matematiksel teyididir. ( A. A. Latimer )

Eğitimsiz zeka, madendeki gümüş gibidir. ( Mark Twain )

İnsan için en değerli olan şey yine insandır. ( Spınoza )

Hayat; Ne aşk davasıdır, ne de ekmek kavgasıdır. Hayat, ‘İnsan’ kalabilme mücadelesidir; Şerefinle, namusunla, onurunla!

Aşık olmak, misafirliğe gitmek gibidir! Aşk umduğunu değil, bulduğunu sever!

Neredesin? Diye çırpınan her yüreğe ‘Buradayım’ diyen bir kudret eli var şu kainatta. Yeter ki o kapı çalınsın.

alıntı

Cesaret İle İlgili Güzel Sözler

Cesaret İle İlgili Güzel Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Cesaret İle İlgili Güzel Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Cesaret İle İlgili Güzel Sözler
Cesaret İle İlgili Sözler
Cesaret Sözleri kısa

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez. Büyük İskender

Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır. Clemenceau

Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. Seneca

Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. Seneca

Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. Aristoteles

Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır. Hz.Ali r.a.

Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Vittorio Alfieri

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Eflatun

Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. Benjamin Franklin

Cesur adamın inancı da vardır. Cicero

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapamamak cesaretsizliktir. Konfüçyüs

Dünyada birçok kişiler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar. Sdney Smith

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Napolyon

Gerçek cesaret, şahit istemez. Boraccia

Hiç bir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. Schiller

Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir. La Fontaine

Uzaktan cesur olmak kolaydır. Demosthenes

Uzaktan cesur olmak kolaydır. Aesop

Cesaret sevgi gibidir. Gelişmesi için umut gereklidir. Napoleon

Önünüze konulan engellerin amacı sizi durdurmak değil, cesaretinizi ortaya çıkartıp güçlendirmektir.

Hiç kimse senden iyi değildir. Ama bir şeyler yapmaya cesaret etmezsen, sen de kimseden iyi değilsin. Donald Laird

Bir adama cesur olduğunu söyleyin, öyle olmasına yardım edersiniz. Thomas Cariyle

Cesaret, sadece korktuğunuzu sizin bilmenizdir. Franklin Jones

Hiç kimse kıyıdan uzaklaşmaya cesaret edemeden yeni okyanuslar keşfedemez.

Her insan aslında cesurdur ama kendisine ihanet eder. Çünkü cesareti kendinden başkalarında arar. Ralph Waldo Emerson

Fransızca Güzel Mesajlar

Fransızca Güzel Mesajlar

Tugbam sitesinde en güzel Fransızca Güzel Mesajlar sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Fransızca Güzel Mesajlar
Fransızca Güzel Mesajlar kısa
Fransızca Güzel Mesajlar facebook

Je t’aime non seulement pour ce que tu es
mais pour ce que je suis quand nous sommes ensemble.
(Seni seviyorum sadece senin sen olduğun için değil,
benim seninleyken ne olduğum için)

Aimer et être aimé, c’est sentir le soleil des deux cotés.
(Sevmek ve sevilmek güneşi iki taraftanda hissetmektir)

L’amour réunit les coeurs qui s’aiment.
(o aşkki aşık kalpleri birleştiren)

Ce qui ressemble à l’amour est toujours de l’amour.
(aşka benzeyen herşey aşktır)

J’entends ta voix dans tous les bruits du monde.
(Dünyadaki bütün seslerde senin sesini duyuyorum)

Les sentiments et la tendresse
sont les deux organes principaux de l’amour.
(hisler ve şefkat duygusu aşkta en önemli iki duygu)

Une poésie, c’est un sourire un jour de pluie,
L’amour, un poème qui se récite chaque jour.
(Şiirsellik bir gülümsemedir yüzde,
Aşk, bir şiir hergün nakletmekte.)

L’amour ce n’est pas qu’un sentiment…
c’est une renaissance.
(Aşk sadece bir duygu değildir
Rönasansdır.)

De toi à moi, de moi à toi,
il suffit d’un regard, d’un sourire complice
pour découvrir le monde merveilleux de l’amour.
(senden bana benden sana
bir bakış bir gülümseme ortaktır
dünyanın muhteşem aşkının farkına varmamızın)

L’amour,
et surtout c’est vivre…
(Aşk herşeyden önce yaşanılasıdır…)

Aimer,
C’est un soleil dans la vie,
une étoile qui nous guide la nuit,
une mélodie sans bruit…
(Aşk,
Güneştir hayatta,
yıldızdır gece bizlere yol gösteren,
bir melodidir gürültüsüz…)

L’amour,
c’est comme une fleur
qui réunie parfum et couleur;
c’est ce qui fait brûlé dans nos coeurs
passion et douceur…
(Aşk çiçek gibidir
kokuların ve renklerin buluştuğu
kalplerimizi yakan
tutku ve kibarlık…)

Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler

Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler
Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler
Konuşmak İle İlgili Sözler

Konuşmak İle İlgili Güzel Sözler

 • İnsanlar ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.
 • Önce düşün sonra söyle.
 • İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner.
 • Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak.
 • Öfkeli konuş göreceksin ki, pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.
 • Söylediklerinizi duyurmak için, hiç kimsenin kolundan tutmayın, çünkü insanlar sizi dinlemeye isteklideğillerse, onları tutacağınıza çenenizi tutmanız daha iyi olur.
 • Söz yaş deriye benzer, nereye çekersen oraya gider.
 • Söze iyi başlayın iyi bitirin, arasını ne ile doldurursanız doldur.
 • İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
 • Saygısız ağız, anahtarsız açılır.
 • El yarası onar, dil yarası onmaz.
 • Yüz kelime ile ifade edilemeyen bir düşünceyi, ne söylemeli ve ne de yazmalıdır.
 • İnsanlara akılları ölçüsünde söyleyiniz.
 • Herkes ancak anladığını duyar.
 • Herkese anlayabildiği kadar söyleyiniz.
 • Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.
 • Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir. Nereye akarsa orada çiçek açar.
 • Kelimeler değil onu söyleyen ağız önemlidir.
 • Laf bilirsen söyle, seni ibret alsınlar; laf bilmezsen sukut et, seni adam sansınlar.
 • Edebiyat, muhatabın anladığı dilden konuşmaktır.
 • İnsan çenesini tutunca, daha rahat nefes alır.
 • Dil pek keskin kılıçtır, kan akıtmadan adam öldürür.
 • Söz ilaç gibidir, gereği kadar sarf edilirse fayda verir. Fazlası zarardır.
 • Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin zamanını da bilmez.
 • Tamimiyle doğru olsa bile, sert söz insanı yaralar.
 • Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra, düşünmeye mahkûm olmaktır.
 • Bakacağınız yüze, utanılacak söz söyleme.
 • Tereddüt edenin sözü kesilir.
 • Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılını deliğinden çıkarır.
 • Sözün bütün gayesi, anlaşmaktır.
 • İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.
 • Dilin kemiği yoktur ama, kemiği kırar.
 • Dil söyler saklanır, baş belaya katlanır.
 • Bir şey bilirsen konuş, seni alim sansınlar; bir şey bilmezsen sus, seni bilir sansınlar.
 • Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde konuşmak akıl hafifliğini gösterir.
 • Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.
 • Kötü söz duyanları hep düşman eder,Ederse insanı söz sultan eder;
 • Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır,İnsan ölür arkasından söz kalır.

Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler

Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler
Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler,Hikmetli Sözler
Anlamlı Sözler
Güzel ve Özlü Sözler
Ünlülerden Sözler

Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.(Cenap Şehabettin)

Bilim, ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. (Fonvizin)

Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır. (Montaigne)

Herkesin kendine göre bir takim dertleri vardır, ama bu kimin de gramladır, kimin de kiloyla. (Cervantes)

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. (Hazret-i Ali)

Bir devlet, yasayan ve kendine karşı çıkanı ne kadar koruyabilirse o kadar güçlüdür. (Paul Valery)

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)

Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’annunzio)

Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez. (Şeyh Sadi)

Dünya böyledir iste, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar. (Giovanni Verga)

Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür. (Kemal Tahir)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı ya da dikenin acılarını hoş görmeli. (Şeyh Sadi)

Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli. (Massinger)

Dünya karsılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. (William Mc. Fee)

Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslanpençesinin ve kuvvetinin zoruyla karin doyurur. (Şeyh Sadi)

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırnak izi bırakır. (Mortherlant)

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. (Cenap Sehabettin)

En olgun meyve, en basta düşer. (William Shakespeare)

Her önemsiz şey çok küçümsenirse, öcünü alır. (Lessing)

1001 meziyeti de olsa, insanlara kötü yanlarından bakarlar. (Moliere)

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Mezarlık ölülerin, toprağa karışmadan önce adlarını, kimliklerini toprak üstünde bıraktıkları yerdir. (Paul Valery)

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. (Şeyh Sadi)

Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yasamaya, bir yandan ölmeye başlarız. (Montaigne)

Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak, yaşamını kurtarmaktır. (Demokritos)

İnsanin kendi vatani için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir. (Ambrose Bierce)

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. (Gerhart Hauptmann)

Bir saçı okşamaz, bir alnı serinletmez, bir yelkeni şişirmez, bir eteği havalandırmazsın. Neyleyim senin gibi rüzgarı. (Arif Nihad Asya)

Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanır mi? (Dostoyevski)

Sağlık hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği tek nimettir. (Bertrand Russell)

Hiçbir şey istemeyen, hiçbir şey ummayan ve hiçbir şeyden korkmayan sanatçı olamaz. (Çehov)

Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları göz önüne çıkarır. (Seneca)

Savaşta, dövüşenlerden çok kaçanlar ölür. (Selma Lagerlöf)

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktir. (Spinoza)

Acı, çabuk unutulur, sevinç ise ebedidir. (Schiller)

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. (Benjamin Franklin)

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir. (John COLBINS)

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.(DEMOSTHENES)

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur. (JAMES OPPENHEIM)

Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usülünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. (ARISTOTELES)

En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. (Diderot)

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’Annunzio)

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. (Victor Hugo)

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. (C. Sena Ongun)

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır; ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmak. (La Bruyere)

Gene de bir iştir beklemek. Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. (Cesare Pavese)

Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin. (George Herbert)

Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir (Çin Atasözü)

Ödenmemiş bir borç alçalmadır, dolandırıcılığın başlangıcıdır. (Balzac)

Bazıları büyük doğar; bazıları büyüklüğü kazanır; bazılarına da büyüklük kendi gelir (Shakespeare)

Başkalarını küçülterek büyüdüğüne inanan insanlar bulunduğu gibi, başklarını korurken büyüdüğüne inanan insanlarda vardır. (George Stand)

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. (Stefan Zweig)

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .. (Mevlana)

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup, paramı kral gibi harcamayı tercih ederim. (İngersoll)

Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin….. (Çin Atasözü)

Gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş, sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma…… (Buda)

Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur…. (Rum Atasözü)

Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir….. (Konfüçyus)

Zamanında bir adım atmayan tembel,sonradan yüz adım atmak zorunda kalır…… (Giovio)

Güzel yüz aynaya aşıktır…..(Mevlana)

Ara sıra isyana yönelecek olursan:Hatırla ki, Kainatı Yargılamak imkansızdır.Onun için,kaygılarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.Görmeye çalış ki,bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya güzeldir……..(Buda)

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir (Sadi)

Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver.çünkü ödünç para veren , çok kere , hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir.Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir.Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir….(Goethe)

Kimseyi sevmemek, kimse tarafından sevilmemektir. (Demokritos)

Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. (H. de Balzac)

Kızların sevdası, sepete konmuş su gibidir, akar gider. (Enrique Larreta)

Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır. (J. J. Rousseau)

Yaptığını öven, yaptığını yıkar. (William Shakespeare)

En cömertçe bağışlanan şey, öğüttür. (La Rochefoucauld)

Ağılda oğlak doğuna, derede otu biter. (Kasgarli Mahmud)

İnsanin en rahat göründüğü zaman, belki de rol yaptığı andır. (Oscar Wilde)

Borç, köle olmanın başlangıçıdır. (Victor Hugo)

Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü görkemlidir; ancak işi bitiren yıldırımdır….. (Mark Twain)

Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. (Descartes)

Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. (Publilius Syrus)

Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. (Machiavelli)

Bütün mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. (Tolstoy)

Muhabbet gönül humması demektir. (Abdülhak Hamid Tarhan)

Evrenin tüm karanlığı, tek bir mum ışığını bile köreltemez. (Bilinmiyor)

Az malın hesabı daha azdır. (Hazret-i Muhammed)

Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için, gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? (Kul Nesimi)

Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karsı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. (La Rochefoucauld)

Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. (Jacobsen)

İnsan sefalete düşmeye görsün, vicdanla namusun sesi, aç mideden gelen feryatlar yanında zayıf kalır. (Diderot)

Son gününü görmeden, hiç kimse mutluluğa ermiş demeyin. (Sophokles)

Korku ve azap hariç, her his müzikte teselli bulabilir. (George Eliot)

Bazı kimseler birbirinden nefret etmeden başkasını sevemezler. (Victor Hugo)

Acının fazlası güldürür, neşenin fazlası ağlatır. (William Blake)

Hayatta kimse için ağlamaya değmez Ağlamaya değenler zaten ağlatmaz Birgün ağlaman gerekirse başını dik tut ki Gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın (?)

Gölge, doğuşunu ışığa borçludur. (John Gay)

Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. (Cenap Sehabettin)

Ateş, nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yakar ve mahveder. (Hz. Muhammed)

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. (Victor Hugo)

İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. (Oliver Goldsmith)

İnsan tek basına hayal eder, tek basına acı çeker, tek başına ölür. (Henry Frederic Amiel)

Hırs deyip geçmeyin, bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır. (Anatole France)

Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir. (Henry Fielding)

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar. (Schiller)

Kötü işler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler. (Shakespeare)

İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır. (Pascal)

İnsanda arzu ile birlikte saygı uyandırmayan kadın ne zavallıdır. (Kisfaludy)

Kadın yalnız gözle seçilmez. Onu, gözünden çok kulağınla seç. (Thomas Fuller)

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. (Firdevsi)

İster kişiliğiyle olsun, ister bilgisiyle, bana bir şeyler verebilen herkesi severim. Benim tüm nefretim gevezeleredir. (Christian Morgenstern)

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. (Ibrahim Olcaytu)

Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır. (Machiavelli)

Aktör bir dramı bir elbise gibi alır, giyinir, sonra buruşturup atarak bir başkasını alır. Ama bu attığı elbise ondan daha fazla yaşar. (Alfred de Vigny)

Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. (Genceli Nizami)

Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. (Mektupçu Agah)

En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi kosarlar. (Goethe)

Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabini ve asık kalbini ayni heyecan ve korkuyla açarlar.(Cemil Sena Ongun)

Cehennem dediğin yerde dal, odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür. (PirSultan Abdal)

Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler. (Puskin)

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlasir. (Bernard Shaw)

Basarinin koşulları: Bilmek, istemek, cüret etmek ve susmak. (Axel Munthe)

Küçük çocuğu olan, onun hatırı için çocuklaşsın. (Hazret-i Muhammed)

Vazoyla saksının farkını sen söyleme, çiçeklerden sor. (Arif Nihad Asya)

Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. (Seyh Sadi)

Çalanı olmayınca en iyi davulun sesi bile çıkmaz. (Carl Zuckmayer)

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)

Balın varsa, sineğin bol olur. (Cervantes)

Büyüye de, şeytana da başvursan, hiçbir varlığı bahtından ayıramazsın. (La Fontaine)

Lütuf çoğalırsa değeri azalır. (Pluton)

İhtiyat, gençlikte lazım ama insan ihtiyarlıkta malik oluyor. (Ali Bey)

En iyi asker, çarpışmaktan çok yürümesini bilen askerdir. (Napoleon Bonaparte)

Borç almak dilenmekten pek de üstün bir şey değildir. (Lessing)

Budalalığın sersemliği her zaman zeki kimselere bileytaşı hizmeti görür. (Shakspeare)

Bülbül tavuk sergisinde ödül almamıştır. (Walter Raleigh)

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Şeyh Sadi)

Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeyi ileri süren kişi için bağımsızlık hayattan daha değerlidir. (Edmond Goblot)

Başka türlü görünmeye alışacak yerde olduğumuz gibi görünmekten kaçınmasak daha karlı çıkardık. (La Rochefoucauld)

Her ferdi, hatta her cemiyeti hoşlandığı yem ile avlarlar. (Hüseyin Rahmi Gürpinar)

İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakin zamandır. (Dostoyevski)

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. (Honore De Balzac)

Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. (Muhammed Mustafa (s.a.v))

Dehanın ne memleketi, ne asri olur, her yer onun, her zaman onundur. (Cenap Sehabettin)

Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. (Montaigne)

Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur. (Nathaniel Hawthorne)

“Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize simdi ‘Seni seviyorum,’ demekten çekinmeyin. (George Eliot)

Felaket gibi hoca az bulunur. (Abdülhak Hamid Tarhan)

Aşağıda olan kimse düşmekten korkmaz. (Aristoteles)

Dağlar nice yüksek ise, yol anin üstünden geçer. (Yunus Emre)

Güzele ne yakışmaz? Çiçekbozuğu bile… Halbuki çirkine çiçek bile yakışmaz. (Refik Halit Karay)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hayatı hakedenler, yalnızca onu hergün kazanabilenlerdir (?)

Yarın, geri kalan ömrümün ilk günüdür (?)

Gülümseme dudaklarınla yapabileceğin en iyi ikinci şeydir (?)

Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır. (C.PAVESE)

Yarın bambaska bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun (?)

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. (Publilius Syrus)

Cezaların en korkuncu, insanin haksiz olduğunu anlamasıdır. (Walter Winchell)

Evcil hayvanların en vahşisi dalkavuklardır. (Pittacus)

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. (EFLATUN)

Bildigimizi zannetmemiz ögrenmemizin en büyük düşmanıdır. (DR.C.BERNARD)

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. (GOETHE)

Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. (Alessandro Manzoni)

Bazı kimseler içkiye dokunmazlar ama içki onlara hemen dokunur. (Tennesse Williams)

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. (Cenap Şahabettin)

Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. (Ruskin)

Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez. (Grillparzer)

Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın (?)

Kucaklamaya, kollarının yetmeyeceği bir ağac, bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar. (?)

Hatırlar mısın doğduğun zamanları: Sen ağlarken herkes sevinçle gülüyordu. Öyle bir ömür geçir ki; herkes ağlasın sen öldüğünde, sen mutlulukla gülümse. Sabırlı, sevecen, erdemli ol (?)

3 Çeşit Dost Vardır : 1-Su gibidir : Her Zaman İhtiyacın Olur. 2- İlaç Gibidir : Sadece Gerektiğinde İhtiyacın Olur. 3- Mikrop Gibidir : O gelip Seni Bulur (?)

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın(?)

Ölümden değil de ölümlerden korkarım ; Çünkü ilkinde ben varım ikincisinde sevdiklerim(?)

Her zaman doğruyu söylersen ne söylediğini hatırlamak mecburiyetinde kalmazsın (?)

Hiç kimseye değerinden fazla kıymet verme ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin (?)

Tecrübe; insanın hayatta yediği kazıkların toplamıdır (?)

“İnsanın kötüsü kadar kötü hiç bir şey yoktur. İnsanın kötüsü de hiçbir işe yaramaz. Hayvanın kötüsü böyle değildir. Kötü attan, kötü sığırdan bir şeyler olur nihayet, ya insanın kötüsünden?” (?)

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamazsın sen eğri isen (Yunus Emre)

Dünyanın güçlükleri dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık; gurbette hastalık; yokluk içinde borç; yolculukta uzun yol. (İbn el- Mukaffa)

‘Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuşsunuz gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki, hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.(?)

“Para herşeyi yapar” diyen adam, para için herşeyi göze alan adamdır.(BENJAMIN FRANKLIN )

Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir… (Mary Engelbreit)

Sevgiden ölüler dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. Sevgiden bakırlar, altın kesilir(?)

Padişahların tokadını ye de aşağılık kişilerin balını yeme. Bu suretle er olanların keremiyle sen de er ol.(?)

Biri buğday elde etmek için ekin ekerse sonunda saman da elde eder. Fakat saman ekersen buğday elde edemezsin ki! (Mevlana)

“Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.” (John Milton)

“İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.” (Francis Bacon)

“Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.” (Ralph Waldo Emerson)

“Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.” (Lao-Tzu)

“İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.” (Napolyon)