Edirneli Nazmi

Asıl adı Mehmet ( d. Edirne – ö.y. 1555 ), Osmanlı divan şairi. Türki-i basit tarzındaki şiirleriyle tanınır. Yeniçeri Ocağı’nda yetişti. Ahkam katipliği yaptı.

Bilgili ve kültürlü bir şair olmakla beraber şiirlerinin sanatsal değeri sınırlı kalmıştır. Aruz ölçüsünün bütün kalıplarıyla örnekler vermiş ve her tür edebi sanatı denemiştir. Daha çok tarih manzumeleri ve aşk şiirleri yazmıştır.Türki-i basit tarzındaki şiirlerinde Arapça ve Farsça’ya fazla yer vermeyerek dönemine göre yalın bir Türkçe kullanmıştır. Edebiyat tarihi açısından oldukça önemli bir kaynak olan Mecmaü-n-Nezair adlı antolojisi kendi şiirlerinden başka o döneme değin yaşamış bütün divan şairlerinin şiirlerinden de örnekler içerir. Harf sırasına göre düzenlenmiş “Divan”ında yaklaşık 48 bin beyit vardır. 286 manzumesi Fuad Köprülü tarafından Divan-ı Türküi-i Basit (1928) adıyla yayınlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir