Tatavlalı Mahremi

(d. İstanbul – ö. 1536, İstanbul ) Osmanlı divan şairi. İstanbul’un Tatavla ( bugün Kurtuluş ) sentinde doğduğundan bu lakapla anılır. Medrese eğitimi görmüş 20 yıla yakın bir süre Galata kadısının naipliğini yapmıştır (naip: Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse). Kadı Hasan Çelebi’nin maiyetinde Selanik’e gitti.

Bir gemi yolculuğu esnasında karısı ve iki çocuğuyla korsanlarca tutsak edildi. Ailesini kurtarmak için gerekli fidyeyi bulmak koşuluyla serbest bırakıldı. İstenen parayı bulmaya çalışırken İstanbul’da öldü. Karısı ve çocuklarını arkadaşı minyatürcü Nigari kurtarmıştır.

Mahremi divan edebiyatında bir reform sayılan Türki-i basit ( yalın Türkçe ) akımının öncüsüdür. Bu akım daha sonra Edirneli Nazmi ve Aydınlı Visali tarafından sürdürülmüşse de etkili olamamıştır.

Şiirlerinde yalın Türkçe kullanan ve aruz ölçüsünü Türkçe’ye uydurmaya çalışan Mahremi, divan şiirini de halka götürmeye başlayan şairdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir