TümgeneralYusuf Özer

15 Ağustos 1926’da İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da yapmış, 1947 yılında Kuleli Askeri Lisesi (Konya)’ni bitirerek Kara Harp Okulu’na girmiş, 30 Ağustos 1949’da Asteğmen olmuş ve 6 Eylül 1949’da uçuş eğitimi için Hava Okulu (Eskişehir)’na gönderilmiştir.

25 Eylül 1950’de uçuş eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli birliklerde uçucu olarak görev yapmıştır.

Temmuz 1959’da Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı’na atanmış, bu görevi sırasında 1962’de Hava Harp Akademisi’ne girerek 1964’te mezun olmuş, aynı tarihte 114 ncü Keşif Filo Komutanlığı’na getirilmiştir.

1966-1967 yıllarında Hv.K.K.lığı Hrk.D.Bşk.lığı Plan Şubesinde Planlama Subayı, Mart 1967’den l Eylül 1968’e kadar Londra Hava Ataşe Muavinliği ve Hava Ataşesi görevlerini yapmıştır.

Eylül 1968’de l nci Hava Kuvvet Harekât Başkanlığı’na, 18 Ağustos 1968’de Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’na, Eylül 1970’de de 6 ncı Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı’na atanmıştır.

30 Ağustos 1972 – 28 Ağustos 1973 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutan Yardımcılığı, 30 Ağustos 1973’ten 30 Ağustos 1975 tarihlerine kadar 5 nci Ana Jet Üs Komutanlığı, 30 Ağustos 1975 – 9 Eylül 1977 tarihleri arasında önce Hv.K.K.lığı Personel Daire Başkanlığı sonra da Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

5 Eylül 1977 – 21 Ağustos 1980 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir