Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Tahkim Kurulu’nun, bahis ihlalleri ve müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs eylemlerine ilişkin aldığı kararlar şöyle:

”1- Recep Öztürk’ün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/334-1432 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin dosyası incelendi. Müzakere neticesinde, Recep Öztürk’ün isnat edilen fiili işlediği konusunda yeterli ve ikna edici bir delilin dosyada bulunmaması karşısında ”şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, PFDK’ca Recep Öztürk’e bahis eylemi nedeniyle eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan Futbol Disiplin Talimatı (FDT) 56/2 maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına oy birliği ile esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

2- Umut Koçin’in, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/341-1476 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin dosyası incelendi. Müzakere neticesinde, PFDK’ca Umut Koçin’e bahis ihlali oluşturan eylemlerinden dolayı FDT’nin 56. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Umut Koçin’e eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 56/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 3 ay müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oy birliği ile esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

3- Durmuş Bayram’ın, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/287-1477 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin dosyası incelendi. Müzakere neticesinde, PFDK’ca Durmuş Bayram’a bahis ihlali oluşturan eylemlerinden dolayı FDT’nin 56. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Durmuş Bayram’a eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 56/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 3 ay müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oy birliği ile esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

4. Muttalip Kandemir’in, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/284-1428 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin dosyası incelendi. Müzakere neticesinde, PFDK’ca Muttalip Kandemir’e müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs eyleminden dolayı FDT’nin 55. maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Muttalip Kandemir’e eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 55/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 1 yıl müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oy birliği ile esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir