Regl Dönemi Düzensizlikleri

Regl Dönemi Düzensizliği

Regl Dönemi Düzensizlikleri Nedenleri

Regl düzensiliği ile 21 günden kısa veya 35 günden uzun süren sikluslar anormal olarak değerlendirilir.

ünde 2-4 ped arası kanama olması da doğaldır. Ortalama 28 gün olan adet döngüsünün 26-32 günden farklı sürelerde olması, adet düzensizliği olarak nitelendirilebilir.

Kadınlarda Ne Tür Adet Düzensizlikleri Oluyor

Sık adet görme 15-20 günde bir seyrek adet görme, 35 günden uzun (2-3 ayda bir). Adet dışı dönemlerde kanamalar olur, fazla miktarda adet görebilir, süresi uzayabilir, miktarı çok fazla olabilir, 8-10 gün devam edebilir, günde 6-12 ped kullanılabilir.

Adet miktarının çok az olması, bu da her zaman patolojik değildir. Doğum kontrol hapı ve benzeri ilaç kullanan kadınların adet miktarı azalır, bazı özel hormonlu spirallerde de adet miktarı azalabilir.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply