Hasan Çıkar Dede

Galata Mevlevihanesini Yaşatma Derneği ve Evrensel Mevlana Aşıkları vakfı bünyesindeki Çağdaş Aşıklar Topluluğunun  manevi lideri Hasan Dede 1935’te Makedonya’nın Üsküp şehrinde dünyaya gelmiştir. Üsküp’te lise eğitimini tamamlayarak ailesiyle birlikte 1959’da İstanbul’a göç etmişlerdir.

İstanbul’da daha çok yoğunlaşan tasavvuf sevgisi ve ilgisi O’nun İstanbul’daki tasavvufi çevrelerin içine girmesine sebep olmuştur. Girdiği çevrelerde yaptığı Mevlana aşkıyla dolu olan konuşmaları, kendisini daha önceleri Üsküp’ten tanıdığı Hakkı Dede’ye götürmüştür. 1960 yılında Hakkı Dede’yle karşılaştıktan sonra Hakkı Dede’ye öğrenci olmuş ve Mevleviliğe intisap etmiştir. Hakkı Dede’nin kendisine maneviyatını teslim etmesi ile 1965 yılında  Hz. Mevlana’nın halifeliğine ulaşmıştır.

1987 yılında Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde Konya postnişini olarak Hz. Mevlana’yı temsil etmiştir.

Hz.Mevlana’nın kullandığı ve manevi değeri yüksek olan kırmızı renkteki meydan postu, 1993 yılında Hz. Mevlana’nın manevi buyruğu ile Selman Dede tarafından Hasan Dede’ye devredilmiştir.

Hasan Dede halen Postnişin sıfatı ile 1981 yılından beri sürdürdüğü hizmetine aralıksız olarak devam etmektedir.

(Postnişin: Sema töreni sırasında kırmızıya boyanmış  post üzerinde sema törenini yöneten Mevlevi Dedesine verilen isim)

Tags:

Leave a Reply