Posts Tagged ‘kimseye’

Her Türlü Zarardan Ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Duâ

Cumartesi, Haziran 23rd, 2012

Her Türlü Zarardan Ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Okunan Duâ,

Zarardan Ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Duâ,


“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22)

E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. “ (25)

Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’îzü-kümâ) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm) demelidir.

Her türlü kötülükten kurtulmak için için şu duâ da okunmalıdır:

“E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmatin. Ve min şerri külli effâkin kâzibetin. Ve min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin.” (26)

Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka.” ( 32) duâsını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar zarar ve kötülüklerden kurtulur.

Bir hadîs-i şerîfde, “Birşeyden zarâr gören, abdest alıp iki rek’at namaz kılsın! Sonra; Yâ Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana şefâ’atcı et desin” buyuruldu.

Salavat Getirmenin Fazileti

Cumartesi, Haziran 23rd, 2012

Salavat Getirmenin Fazileti Nedir,

Salavat Getirmenin Önemi,

Salavat Getirmenin Fazileti

1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.”

2. “Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.”

3.“Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah da ona on defa salât eder.”

4. “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”

“Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir.”

5. Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, şöyle buyurmuşlardır: “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb’in diyor ki: “Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?”

6. “Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Âmin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın.” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Âmin” derler.” buyurmuşlardır.

Efendimizin (s.a.v.) üzerine Salâvat getirmenin fazileti

Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Üzerime Salâvat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allah (c.c.) affeder. Allah’ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar.”

“Üzerime bir defacık Salâvat-ı Şerife getiren kimse için Allah Teala görevli meleklere:
Bu kulumun üç gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir.”

“Üzerime bin defa Salâvat getiren kimseye Allah (c.c.) narı ile azab etmez.”

“Cibril bana: Ya Muhammed (s.a.v.) Sana senden önce hiçbir kimseye getirmedi im bir müjde ile geldim. Allah Teala senin için söyle buyurdu:
Ümmetin den kim ayakta iken üç defa Salâvat getirirse, oturmadan önce Allah (c.c.) onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah’ın affına mazhar olur, buyurunca efendimiz (s.a.v.) bu müjdeler üzerine şükür secdesine kapandı.”

“Kim sabahları üzerime onar defa Salâvat getirirse kırk senelik günahı silinir.”

“Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder.”

“Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir.”

“Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir.”

“Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah’ın Resulü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu.”

“Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur.”

“İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir.”

“Allah’ın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerime getirdikleri Salatü selamları bana ulaştırırlar. Getirdikleri Salatü selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için isti far ederim.”

“Üzerime Salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olurum. Salâvat getirmeyenden ise uzağım.”

Salâvatın Önemi

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:

— Bana en yakin olanlar, üzerime en çok salâvat getirenler olacaktır.

— Üzerime salâvat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salâvat getirir.

— Bana salâvat getirin. Nerede olursanız olun salâvatınız bana ulaşır.

— Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salâvat getirene Ben ve meleklerim on defa salâvat getiririz.”

— Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salâvat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.

— Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salâvat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

— Sünnetimi ihya eden, üzerime salâvat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.

— Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salâvat-i serife gelip o durumdan onu kurtardı.

— Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salâvat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.

— Meclislerinizi salâvat ile süsleyiniz.

— Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salâvat getirsin.

— Cuma günü üzerime (80) kere salâvat getirenin seksen senelik günahı affolunur.

— Üzerime salâvat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.

_ Karşılasan iki mu ‘min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

— Üzerime (100) defa salâvat getirene, Allah (c.c.) bin defa rahmet nazari ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

— Üzerime bir günde (1000) defa salâvat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

— Cuma günü üzerime (100) defa salâvat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

— Ömrünü bos yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salâvat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salâvat-i şerife getirsen, getirdiğin salâvat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salâvat getirmektesin.
Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salâvatına karşılık sana on salâvat getirmektedir. Yani Allah Teala(C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
Allah Teala’nin (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.

— Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salâvat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salâvat getirmeyi ihmal etmemelidir.”

Bir Şans

Cuma, Haziran 22nd, 2012

Hani derdim ya; yüzünü görmek istemiyorum, çıkma karşıma,
Hepsi yalandı hepsi palavra
Aşığım hala sana,
N’olur son bir şans daha ver bana…

Sensiz yapamıyorum
Anladım hayatımın anlamısın
Zaman geçmiyor, Yüzüm gülmüyor
Yaşlar sel oldu akıyor…

Eskiden kaderimdin, şimdi sadece hayalimsin
Derdim sana benimle evlenir misin?
Artık selam bile veremem
O güzel yüzünü göremem…

Sinirliydim ana bacı sövdüm,
İkimizde haksızdık, kötü işler yaptık
Çok pişmanım,
Kaderimedir isyanım…

Affetmezsen yaşayamam
Seninle ayrı olmaya dayanamam
Bir daha şiir yazamam
Hiç kimseye sana bağlandığım gibi bağlanamam…

Tekrar ellerini tutmak istiyorum,
Sana sarılmak, öpmek istiyorum
Her geçen gün biraz daha özlüyorum
Senden vazgeçemiyorum…

Ömer Hayyam şiirleri…

Cuma, Haziran 22nd, 2012

Ömer Hayyam genelde kısa şiirler yazdığı için Bir kaç şiiri birden aldım

AŞk…
Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben
Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben
Perde ardında sen ben dedikodusu var amma…
Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben

Ey dünyanın işinden haberi olmayan sen yoksun
Dünya esen yel üstüne kuruldu..
Varlığımız iki yokluk arasındadır
Çevrendekilerde hiçdir sen de bir hiçsin

Medresede söz vardır tekkede de hal
Fakat bu aşk sözden de dışarıdır halden de
İster şeriat müftüsü ol ister şehir vaizi
Aşk mahkemesine gelindi mi dilsiz kesilir

Bugün zevk etmek elindeyken zevkine bak
Yarını düşünmen beyhude bir heves
Bir çok kişiden arda kalanlar
Sana da kalmayacak sen de göçüp gideceksin…

ÖMER HAYYAM

Cennet Cehennem…
Sevgiyle yoğurulmamışsa yüreğin,
Tekkede manastırda eremezsin.
Bir kez gerçekten sevdinmi bu dünyada,
Cennetin, Cehennemin üstündesin.

ÖMER HAYYAM

Ey Kör..
Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!

ÖMER HAYYAM

Niceleri Geldi..
Niceleri geldi neler istediler
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
O gidenlerde hep senin gibiydiler
Bu dünya kimseye kalmaz bilesin
Er geç kuyusunu kazar herkesin
Tut ki , Nuh kadar yaşadın zor bela
Sonunda yok olacak sen değil misin ?

ÖMER HAYYAM

Kul Olup Bir Güzele…
Kul olup bir güzele gönülden
Geçtik her bağdan , her tövbeden
Herkes koyu müslüman döner
Biz putperest döndük kabeden

ÖMER HAYYAM

Yürek…
Bir yürek ki yanmaz yürek denir mi ona
Sevmek haram yüreğinde ateş olmayana
Bir günü sevgisiz geçirdinse yazık
En boş geçen günün o gündür inan bana

ÖMER HAYYAM

SERSERİ ; Necip Fazıl KISAKÜREK

Cuma, Haziran 22nd, 2012

Yeryüzünde yalnız benim serseri,
Yeryüzünde yalnız ben derbederim.
Herkesin dünyada varsa bir yeri,
Ben de bütün dünya benimdir derim.

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı,
Aradım bir ömür, arkadaşımı.
Ölsem dikecek yok mezar taşımı;
Halime ben bile hayret ederim.

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar;
Ne kendisine yâr, ne kimseye yâr,
Bir rüya uğrunda ben diyâr diyâr,
Gölgemin peşinden yürür giderim…

Küçümseme İle İlgili Şiirler

Perşembe, Haziran 21st, 2012

Küçümseme İle İlgili Şiirler Kısa

Küçümseme İle İlgili Şiirler

Kimsenin düşlerini küçümseme

Kimsenin düşlerini küçümseme
Bir çocuk uçmak isterse uçar
Ve avuçlarından kuş misali kaçar
Ardından bakakalırsın üzgün ve naçar

Kimsenin düşlerini küçümseme
Bir kedi de aslan kesilir mecbur kalırsa
Söz gelimi biri yavrusunu alırsa
Sense karşı koyarsın tabi halin kalırsa

Kimsenin düşlerini küçümseme
Bir damla isterse okyanus olur
Toplanırsa düşündün mü ne olur
Yağmur yağar her yeri sel alır

Kimsenin düşlerini küçümseme
Bir çiftci bakarsın zengin olur
Tarlasına bir eker bin alır
Ve kazandığı olduğu gibi ona kalır

Kimsenin düşlerini küçümseme
Küçümseyenlere de izin verme
Deseler de düşlerini ortaya serme
Alınıp darılıp kendini germe

(13/03/2007 HAN DANCA)

Engelli İnsani Küçümseme

Engelli insanı küçümseme
Ona işe yarmaz deme
Onlarda bişey yapabilir
Normal insanlar gibi hemde
Engelli ise biri
Güçlüdür onun ağızı dili
Sorarsın ona bir soru
Alır bitirir seni

İbrahim Baş

Rubai 34

Hava atma kimseye ha! öğünme malla
Put etme makamı İran’a olsan molla
Kınama küçümseme kimseyi, düşersin
Efendi ol evlat, iyi geçin her kulla

Selahattin Aydemir


Küçümseme(k)

Karıncanın da
gölgesi
vardır

Yeter ki
güneş vursun
üzerine! ..
.
.
.
.
.

Mutlu Ayar

Yol İle İlgili Sözler

Salı, Haziran 19th, 2012

Yol İle İlgili Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Yol İle İlgili Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Yol İle İlgili Sözler
Yol İle İlgili Söz

Yol İle İlgili Özlü Sözler

En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. Sir Thomas More

En kısa yol, sarp yollardır. Ibsen

Hakka giden yolu basmazlar. Hüseyni

Allah’a giden yollar, gökteki yıldızların sayısı kadardır. Ali Müzeyyen

Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim. Sadi

Herkesin yolu ayrı. Dostoyevski

Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın! Hafız

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. Andersen

Hanımefendilere giden yol hizmetçilerden geçer. Lessing

Yolcular yanılır, yollar yanılmaz. Seyrani

Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur. Schiller

Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir. Şinasi

Dağ ne kadar aşılmayacak kadar yüksekten geçmez. Anderson

Dönemeci olmayan yol uzun görünür. Sean O’Casay

Dünyada hiçbir yol, kalbi ile beyin arasındaki kadar uzun değildir. Selma Lagerlöf

Düz yolda da sürçer insan. Cheov

alıntı

En Delikanlı Sözler

Salı, Haziran 19th, 2012

En Delikanlı Sözler

Tugbam sitesinde en güzel En Delikanlı Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa En Delikanlı Sözler
En Delikanlı Sözler Kısa

En Etkileyici Delikanlı Sözler

Eğer hayat birgün bize oyun oynayıp, seni başkasının kollarına atarsa;
seni dansa kaldıracak ilk müzik benim cenaze marşım olsun.

Ne kolumda kelepce, ne yanımda gardiyan,ne gönlümde zulüm,ne ensemde ölüm,o gün yanlızca sen olcaksın gülüm.

Aldanma hayatın cılvelerıne hersey bahane, görünüsüm serseri ama gönlüm sahane.

Bizim sözümüz dosta tatlı düşmana kurşundur namerte hançer merte candır canımız dosta feda düşmana beladır dostluğumuz yücedir ne alınır ne satılır öümünedir.

Dumanımda oyoktu sigarayı bıraktım kadehimde oyoktu içkiyi bıraktım rüyalarımda oyoktu uyumayı bıraktım baktımki onsuz olmuyor yaşamayı bıraktım.

Deliyim Kanım Sıcak Duramam yerimde Yaşım Daha 20 Dünya Adrenalin Dolu Bana ben Delikanlıyım Tanımam Ne Mafya Ne Ağa!

Fazla uzun Cümleler Kurma Bana Manitanın Yanında Alırım ifadeni Tenhada, Dua Et Manitan yanında!!!

Delikanlılık Aso Giyinip Tesbih çekmekle Olmaz Yiğidim! Delikanlı Adam önünü ilikler büyüklerinin Elini Öper Sevdiğine Yanlış yapmaz!

Delikanlı Sevdi Birkere Gönül Dinlermi Dert Dinlermi itirazları! Delikanlı Sevmiş Birkere Acı Çeksede belli Etmez Sevdiğine Bakar güler Delikanlı işte Sevdiğinin Dibinde.

Tesbihimiz varsa Sabır çekiyoruz Sigara içiyorsak Derdimizden içiyoruz Biz Delikanlıyız Farkımız Delikanlı OLmamız!!!

Kimseye Hata yapmayız hata yapanı Aramıza Almayız!

Detaylar Aynadir Fark’ı Yansitir. Krallar İz Bırakır Soytarılar Kıskanır.

Ağladığımı Kimseye Söyleme Anne onlar beni Kral biliyor Kızdım mı Dünyayı Yıkar Biliyorlar Bir Kız İçin Bu Kadar Düştüğümü Bilmiyorlar…

Sevdi o hep, yürekten sevdi. İhanete uğradı. Bıraktı tek kalemde boynunu eğdi.

alıntı

İtici Sözler

Salı, Haziran 19th, 2012

İtici Sözler

Tugbam sitesinde en güzel İtici Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa İtici Sözler
İtici Sözler kısa

En İtici Sözler

o kadar itici geliyorsunki bana artık sana baktıkça kendimi sonsuz uçuruma itiklenmiş çaresiz biri gibi görüyorum düşün artık nekadar itici olduğunu.

kimseye güvenme güvenirsende belli etme arkandan vurmasın sonra seni!

benim bütün duygularımı ittin geriye şimdi bakamıyorum sağlıklı geleceğime!

uyumak istiyorum seninle sabahlar olmasin istiyorum aslında ben seninle ölmek istiyorum belki ozaman acılarımı dindirir ölümün sonu olur acılarım.

kalbimi kırdınmı sanıyorsuns adece Alçak! yarınlarımıda Kalbimle Birlikte Kırdın!

Ben Değilmiydim Seni herzaman Düşünen Ben değilmiydim Seni Delice Seven Şimdi Git O Seven Düşünen Yok Artık yanında Defol!

üzülmüyorum artık! sözlerini kalbime değil aklıma yazdım sen kalbimi hak edicek yeri dolduramadım Lanet insan!

sen dengesizin tekisin yaptıkların ve yapacakların hareketlerinden belli dengesizsin sana bi ayar çekmek lazım.

Karaktersiz insanların arasında yapınlan yarışmada 1. ligi yine bu sene kimseye kaptirmadin tebrik ederim.

Okadar yüzsüzssünki suratına tükürmek bile gelmiyor içimden tükürüğüme acırım suratını temizlerim diye tükürmüyorum pisLik!

Nekadar olumsuzluk varsa hepsi sende toplanmış ALLAH vergisi bunlar…

kalbimin kapılarını kapadım senin gibi şerefsize açılmaz kalbim birdaha boşna dolaşma arkamda!

ben sevenin seveni olmak isterim sevmeyenin seveni değil şimdi sana güle güle!

bırak beni yalnızlığımla başbaşa sen olduğunda daha çok stress yapıyorum küçük dünyamda.

yarım kalmış sevgilerimi tamamlamaya çalışma atrık sen benim için bir hiçsin!

nereye gidiceksin? beni bırakıp yenidenmi hayata sil baştan Aşklar Yazıcaksın? Ozaman Sana Güle Güle Arkana Bakma biLe!!!

vazgeçilmez sanma kendini sendende geçer bu kalbim senide unutur gözlerim!

ben soğuk mehtabın güneşinde ısınmaya çalışan sevgiden dışlanmış biriyim sen ise beni bu hale sokan bir yaratıksın!

Dertli Sözler

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Dertli Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Dertli Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Dertli Sözler
Dertli Sözler

Dertli Sözler Kısa

Aşkının Adı Dert Olucaksa Bırak çekeyim Be! Dertsiz Zamanım Olmadıki Aşkını çekemiyeyim!!

Ağlıyorsam Sebebi var Dertli Dünyamda Acılarım var gülmek yakışmaz Oldu bana Dertlerimle duygularıma Acıyorum Gözyaşlarımla!

Yaşamak Dert çekmekse çekerim en ağırını, seni sevmek dert vericekse dertlere alıştı bu kalp sadece sana sevdalı..

Dertli kederli Hayatımda teselliyi sende bulurum mutlu Olurum Sen Olmayınca Dertlerimle Boğuşurum..

Derdim Olsada içimde Sana Gülerim Yanında içim kan Ağlasada olumsuz şartlarda Sana yaşatmam bunu Asla!

Derdim kimseye Değil Sadece Kendime, Ağlıyorum Dertlerimle her gece, Ne olur Çek beni Sevgi Dolu Yüreğine Dertleri Unutayım Seninle.

Dertli gecelerime Dermanlı Güneş ol, Cevap Bulamadığım Sorunlarıma Sadece Mutlu Bir çözüm Ol.

Dertlerim Aşk üstüne Kurulmuş Beni Bir Sen Anlıyordun Sende Dertlerim Yüzünden Bıraktın Beni Derdim Sana Değil hayata Gülüm..

Mutlumuyum Sanıyorsun bu Acı hayatta? Seni görünce gülüyorum Sanıyormusun Mutluyum Bu hayatta? Dertlerimle üzmek istemiyorum Seni Bunu Artık Anla!

alıntı

Adam Gibi Sözler

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Adam Gibi Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Adam Gibi Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Adam Gibi Sözler
Adam Gibi Güzel Özlü Sözler,

Adam Gibi Sözler Kısa,

Herşey eskisi gibi Olsaydı Şimdi Seni Dünden Daha Çok Severdim

OLmayacak Duaya Amin demem, Seni Ben Sevdim Vazgeçemem..

Rüyalarımdaki Kadar güzel Olsaydı Hayat Şimdi Saçlarım Beyazlamazdı!

Ne Müslüm Dinlerim ne Ferdi Aşığım sana gör haLimi…

Mesajlarım karşılıksız Kalsada Sevgim Gibi Seviyorum Seni yok ötesi!

Büyük Aşkların Gücüne Küçük Duygular imza Atar..

Kimseye Borcum Yok Keyfim yerinde Karnım Tok..

Biz Güzel Sözlerle Büyümedik Yalan Sözlerle Hayata Bakalım!

Umutsuz olduğum zamanlarda Resmine Bakarım Umut’a dair sözler yazarım kendime.

Sensiz geçen zamanlarımda resmine Sarılıp uyurum gülüm.

Ya Sözlerim Gibi Mert Ol Yada Kendi Hayatın Gibi Kendine Dert Ol..

Değer verdiklerimiz Arkamızdan Senaryolar Yazıyor Değer vermediklerimiz ise O Senaryolara Gülüyor.

Yazın Aşıklar Eğlenir Son Baharda Bizim Gibi Sevenler Aşk Acısı Çeker.

Gülü Güzelken Sevmelisin Solduğunda Ne Sevgisi Kalır nede Kokusu Kalır..

Sözlerim Hançer Olur vurur Kalbini, Fazla geyik yapma benimle yarışamazsın bu hayatta.

Kimse Kimseye muhtaç Olmasın Bu Dünyada gelen Vuruyor Sonra..

Seni Sen Olduğun için sevdim ben Mavi Gözlerin için değiL..

Zamanlar Geçsede hayatımdan Aşklar Bitsede Deli Gönlümde Aklımda Bir Sen Varsın…

Efkarlı Mesajlar

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Efkarlı Mesajlar

Tugbam sitesinde en güzel Efkarlı Mesajlar sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Efkarlı Mesajlar
Efkarlı mesajlar kısa
Efkarlı sözler facebook

Ne zaman Sordun Derdimi Neler Çektiğimi? Efkarlı Sevdam Deli Sevdam Hayata Tutunmaya Çalışıyorum Bir Yandan, Bırakma beni Deli Sevdam..

Efkarlıyım Kalbim Dertler içinde Seninle unutmak isterdim bunları Sen yoksun yanımda Ağlıyorum yanlızca bekliyorum Seni bebeğim Efkarlığım yalnızlığa.

Yoluma Dizildi Anılarım Nereye Baksam Senin Adın var, Geçirdiğimiz Güzel Anılarım Hatıtlarım üzülürüm Efkarlanırım…

Dizlerimin üstüne çöktüm yalvarıyorum ALLAHıma Alsın bu Canımı Bu Efkar Fazla Bana Dayanamıyorum çıkmıyorsun Aklımdan..

Yıprandım bittim kalmadı yaşamak için dermanım, gözlerine bakıp ağladım ama beni hiç anlamadın..

Bu sözlerim sevenden sevmeyene gelsin! ben Seni Severken gecenin Karanlığında Ağlarken Sen Sıcacık Duygularınla Benden Habersizce Yaşamayı Sevdin Sana olan Sevgimi hep görmemezlikten geLdin!

Sonunda Ayrıldık beni Dertler içinde Bıraktın, istediğin oldu sonunda beni efkarlarımla başbaşa bırakıp dertlerimle ağlamaya mahkum ettin tebrik ediyorum seni..

Seni sevdiğim Kadar öLümü Sevmedim, Senden önce bir öLümü Severdim Şimdi öLümü Daha çok Sevmeye Başladım Senden Sonra!

Artık Savaşacak gücük Kalmadı Dertli içim efkarlı kalbim, Artık yaşama Hevesim kalmadı Sana Bu Sözlerim Sana Sevgiden Anlamayan Zalim insana..

Çok zalimsin çok, beni bıraktın dertlerimle elimde şimdi koskoca bir boş kalp ve yarınları olmayan hayaller.

Çok düşündüm seni silmeyi, çok düşündüm efkarlı gecelerimde senin adını silmeyi ama olmuyor gülüm bu kalp senin için atıyor olmuyor.

Sen Olmayınca Yanımda Neler düşünüyorum bilmiyorum, Sen yokken yanımda hayat Dar geliyor Bana daralıyorum.

Sana Hayatımı Adadım Sana gençliğimi düşünmeden verdim Ama Sen beni Sadece kullandın Zamanımı Bitirdin..

Hayata karşı Duramıyorum Artık Dik Başım eğildi düşünme yeteneğim kalmadı hayat beni bir kçşeye attı, Adımada Aşk Acısı Yazdı..

Uzak kaldım senden uzak, yaklaşamıyorum yanına heryer tuzak kalbine inanmıyorum artık yalan gözlerine bakamıyorum eskisi gibi herşeyin bir tuzak olmuş hayat benim için oyun olmuş sayende bunuda öğrendim..

Sevdiğim Sendin Kime Gidebilirdim? Bir Senin için Bu hayatta Kendimden Geçerim Ya şimdi? Beni Dertlerimle Bir Odaya Mahkum Ettin bi haber yaşıyorum hayatı Sessiz ve Sensiz…

Kimseye Güvenip Yola Çıkmayacaksın Sonun benim gibi Ağlatıcı Ve acındırıcı olur, kimseye gönül bağlamayacaksın hayatın benimki gibi zehir olur…

Bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bakıp ağlamak isterdim sevdiğim..

Çıldırcakmış gibiyim içimde yığınla dert kalbimde sana karşı bir nefret efkarlıyım bu gece beni benden aldı felek…

Adam Gibi Mesajlar

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Adam Gibi Mesajlar

Tugbam sitesinde en güzel Adam Gibi Mesajlar sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Adam Gibi Mesajlar
Adam Gibi Mesajlar kısa
Adam gibi sözler facebook

Kimseye Borcum Yok Keyfim yerinde Karnım Tok..

Biz Güzel Sözlerle Büyümedik Yalan Sözlerle Hayata Bakalım!

Umutsuz olduğum zamanlarda Resmine Bakarım Umut’a dair sözler yazarım kendime.

Sensiz geçen zamanlarımda resmine Sarılıp uyurum gülüm.

Ya Sözlerim Gibi Mert Ol Yada Kendi Hayatın Gibi Kendine Dert Ol..

Değer verdiklerimiz Arkamızdan Senaryolar Yazıyor Değer vermediklerimiz ise O Senaryolara Gülüyor.

Yazın Aşıklar Eğlenir Son Baharda Bizim Gibi Sevenler Aşk Acısı Çeker.

Gülü Güzelken Sevmelisin Solduğunda Ne Sevgisi Kalır nede Kokusu Kalır..

Sözlerim Hançer Olur vurur Kalbini, Fazla geyik yapma benimle yarışamazsın bu hayatta.

Kimse Kimseye muhtaç Olmasın Bu Dünyada gelen Vuruyor Sonra..

Seni Sen Olduğun için sevdim ben Mavi Gözlerin için değiL..

Zamanlar Geçsede hayatımdan Aşklar Bitsede Deli Gönlümde Aklımda Bir Sen Varsın…

herşey eskisi gibi Olsaydı Şimdi Seni Dünden Daha Çok Severdim

oLmayacak Duaya Amin demem, Seni Ben Sevdim Vazgeçemem..

rüyalarımdaki Kadar güzel Olsaydı Hayat Şimdi Saçlarım Beyazlamazdı!

Ne Müslüm Dinlerim ne Ferdi Aşığım sana gör haLimi…

Mesajlarım karşılıksız Kalsada Sevgim Gibi Seviyorum Seni yok ötesi!

Büyük Aşkların Gücüne Küçük Duygular imza Atar..

Şirin Sözler 2012

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Şirin Sözler 2012

Tugbam sitesinde en güzel Şirin Sözler 2012 sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Şirin Sözler 2012
Şirin Sözler 2012
Şirin Sözler

Şirin Sözler 2012

Senin gibi Şekeri Çayımda içerim süper şekerli, hasta ettin beni kendine Seviyorum Seni Delice.

Seni Severken Şeker hastası Oldum Sen benim tek ilacımsın Ama Hasta Eden Tek Varlığımsın.

Hayat Süslü Sözler yazmadım asla, seninle imza attım bütün anılarıma seninle çıktım seninle kurdum şirin bir dünya kendi hayatıma.

Sessiz Gidişle Değil Seninle Mutluluk Çığlıkları Atmak istiyorum Aşkım..

Bir Güzel Sözün yetiyor inan Bana Şirin Sözlerinle Yaşıyorum hayata Dönüyorum o Anda Sessiz kalma üzülüyorum Sonra..

Şirin Sözlüm, Güler Yüzlüm Seviyorum Seni cennet gözlüm…

Yemekten sonra iştahım kacıyor neden acaba..?

Sen sımarık son derece uyuz ukala biri olsaydın seni yinede cok severdim be gülüm!!

Sana Söylenmemiş Sözler Söylemek istiyorum Ama iLk Önce Dinle beni, Sana Kimseye Vermediğim kalbimi vermek istiyorum Ama iLk önce Sev beni..

Sana Karıcım Demek istiyorum Bu hayatta sevgili oyunları bitti hayatımızda Benim eşim Ol köLen Olayım Yanında.

Sen benzemezsin kimseye hiç bir nesne ile tarif edemem seni sen beyaz bir meleksin ancak sevgimden sen anlarsın biriciğim.

Küresel ısınma Gibisin Aşkım Seninle Buz Tutan kalbim Eridi Sularını Sevinç Gözyaşları iLe Boşalttım Şimdi Sadece Senin için varım bebeğim..

Sen hayatımda tek başına iktidara Gelmiş tek Sevgisin Bütün organlarım Seninle Mutlu huzurlu Sensin benim Başkanım Seninle hayatım Mutlu Başkanım

Senin için ne Söz Ezberledim ne Şarkı Ezberledim, Senin için ne Sözler Yazdım ne şarkılar Besteledim ne şiirlerde Adına Maniler yazdım, Seni kendime Yazdım yazacak yer Arıyorum Seviyorum Seni Bebeğim..

Bu kadar Şirin olmak Zorundamısın, Beni benden Almak Hoşunamı gidiyor? o zaman Al Seninim Bir Sende Atıyor Kalbim Seninle Yaşıyorum Sevgi Çiçeğim.

Ders Alınması Gereken Sözler

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Ders Alınması Gereken Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Ders Alınması Gereken Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Ders Alınması Gereken Sözler
Hayattan Ders Alınması Gereken Sözler
Hayattan Ders Alınıcak Sözler
Ders Çıkarılıcak güzel sözler

Bitmemiş ilişkilerin üzerine ilişki kurma, acı çeken sen olursun.
İyice soruşturup diğer insanların da haklı olabileceğini düşün.
Seni takmayanı sen dr takma, konuşmayanla asla konuşma.
Güvenmediğin biriyle asla flört etme.
Yalanını yakaladığın kişinin düzelebileceğini düşünme. *
İnsanlara doğru değer ver, haketmeyenleri sil.
Kimseye yalvarma.
Asla dönüp de arkana bakma.
Sır tutmasını bil.
Dostlarının yeri ayrı, sevgilinin yeri ayrı. Sevgilin için dostlarını, dostların için sevgini satma.
Hakettiğin sevgiyi alamadın mı? Kendini üzme, sorun sen değilsin.
Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de tut.
Bir ilişkiyi kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla gözyaşı için asla yumuşama.
Seni sevenlerle kullananları iyi ayırt et.
Seni dinleyip anlamaya niyeti olmayanlarla tartışma.
Emrivaki oluşturulan dostlukları kabul etme.
Eğer verdiğin o kişide kalmıyorsa ikinci bir sır şansı verme.
Dostun olacak insanları bazı kriterlere göre belirle.
Kendini öven insanlardan kaç.
Karşındakinin doğruyu söylediğini varsayma.
Kendine saygını yitirmene neden olacak hiçbir şey yapma.
Sorunun olduğunda insanlar zaman ayırıp seni dinliyorlarsa onların öğütlerini gözardı etme.
Göz göre göre su birikintilerine taş atma, mutlaka üzerine sıçrar.
Gözyaşlarının değerini bil. Onları haketmeyenler için harcama.
Sana bahşedilen zekayı kullanmayarak Allah’a hakaret etme!
Senin zekana inanan insanları hayal kırıklığına uğratma.
Kendini sev.
Alkol alınca kontrolünü yitirenlerle asla tartışma.
Dışarıdaki güneşe bakıp gülümse ve önünde koskocaman bir gelecek olduğunu unutma.
Dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakârlık yapma.
İnsanları kaybediyorsun diye ağlayıp sızlama, ama kazandığın insanların değerini bil.
Kimseye taşıyabileceğinden fazla değer verip bununla övünmesine fırsat verme.
Güvenmediğin kimseye aleyhine kullanılabilecek hiçbir koz verme.
İstediğini almak için asla duygu sömürüsü yapma.
Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar etme.

Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler

Pazartesi, Haziran 18th, 2012

Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler

Tugbam sitesinde en güzel Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler
Hikmetli Anlamlı ve Özlü Sözler,Hikmetli Sözler
Anlamlı Sözler
Güzel ve Özlü Sözler
Ünlülerden Sözler

Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.(Cenap Şehabettin)

Bilim, ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. (Fonvizin)

Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır. (Montaigne)

Herkesin kendine göre bir takim dertleri vardır, ama bu kimin de gramladır, kimin de kiloyla. (Cervantes)

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. (Hazret-i Ali)

Bir devlet, yasayan ve kendine karşı çıkanı ne kadar koruyabilirse o kadar güçlüdür. (Paul Valery)

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)

Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’annunzio)

Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez. (Şeyh Sadi)

Dünya böyledir iste, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar. (Giovanni Verga)

Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür. (Kemal Tahir)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı ya da dikenin acılarını hoş görmeli. (Şeyh Sadi)

Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli. (Massinger)

Dünya karsılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. (William Mc. Fee)

Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslanpençesinin ve kuvvetinin zoruyla karin doyurur. (Şeyh Sadi)

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırnak izi bırakır. (Mortherlant)

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. (Cenap Sehabettin)

En olgun meyve, en basta düşer. (William Shakespeare)

Her önemsiz şey çok küçümsenirse, öcünü alır. (Lessing)

1001 meziyeti de olsa, insanlara kötü yanlarından bakarlar. (Moliere)

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Mezarlık ölülerin, toprağa karışmadan önce adlarını, kimliklerini toprak üstünde bıraktıkları yerdir. (Paul Valery)

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. (Şeyh Sadi)

Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yasamaya, bir yandan ölmeye başlarız. (Montaigne)

Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak, yaşamını kurtarmaktır. (Demokritos)

İnsanin kendi vatani için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir. (Ambrose Bierce)

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. (Gerhart Hauptmann)

Bir saçı okşamaz, bir alnı serinletmez, bir yelkeni şişirmez, bir eteği havalandırmazsın. Neyleyim senin gibi rüzgarı. (Arif Nihad Asya)

Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanır mi? (Dostoyevski)

Sağlık hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği tek nimettir. (Bertrand Russell)

Hiçbir şey istemeyen, hiçbir şey ummayan ve hiçbir şeyden korkmayan sanatçı olamaz. (Çehov)

Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları göz önüne çıkarır. (Seneca)

Savaşta, dövüşenlerden çok kaçanlar ölür. (Selma Lagerlöf)

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktir. (Spinoza)

Acı, çabuk unutulur, sevinç ise ebedidir. (Schiller)

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. (Benjamin Franklin)

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir. (John COLBINS)

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.(DEMOSTHENES)

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur. (JAMES OPPENHEIM)

Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usülünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. (ARISTOTELES)

En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. (Diderot)

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’Annunzio)

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. (Victor Hugo)

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. (C. Sena Ongun)

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır; ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmak. (La Bruyere)

Gene de bir iştir beklemek. Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. (Cesare Pavese)

Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin. (George Herbert)

Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir (Çin Atasözü)

Ödenmemiş bir borç alçalmadır, dolandırıcılığın başlangıcıdır. (Balzac)

Bazıları büyük doğar; bazıları büyüklüğü kazanır; bazılarına da büyüklük kendi gelir (Shakespeare)

Başkalarını küçülterek büyüdüğüne inanan insanlar bulunduğu gibi, başklarını korurken büyüdüğüne inanan insanlarda vardır. (George Stand)

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. (Stefan Zweig)

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .. (Mevlana)

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup, paramı kral gibi harcamayı tercih ederim. (İngersoll)

Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin….. (Çin Atasözü)

Gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş, sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma…… (Buda)

Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur…. (Rum Atasözü)

Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir….. (Konfüçyus)

Zamanında bir adım atmayan tembel,sonradan yüz adım atmak zorunda kalır…… (Giovio)

Güzel yüz aynaya aşıktır…..(Mevlana)

Ara sıra isyana yönelecek olursan:Hatırla ki, Kainatı Yargılamak imkansızdır.Onun için,kaygılarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.Görmeye çalış ki,bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya güzeldir……..(Buda)

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir (Sadi)

Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver.çünkü ödünç para veren , çok kere , hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir.Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir.Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir….(Goethe)

Kimseyi sevmemek, kimse tarafından sevilmemektir. (Demokritos)

Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. (H. de Balzac)

Kızların sevdası, sepete konmuş su gibidir, akar gider. (Enrique Larreta)

Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır. (J. J. Rousseau)

Yaptığını öven, yaptığını yıkar. (William Shakespeare)

En cömertçe bağışlanan şey, öğüttür. (La Rochefoucauld)

Ağılda oğlak doğuna, derede otu biter. (Kasgarli Mahmud)

İnsanin en rahat göründüğü zaman, belki de rol yaptığı andır. (Oscar Wilde)

Borç, köle olmanın başlangıçıdır. (Victor Hugo)

Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü görkemlidir; ancak işi bitiren yıldırımdır….. (Mark Twain)

Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. (Descartes)

Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. (Publilius Syrus)

Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. (Machiavelli)

Bütün mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. (Tolstoy)

Muhabbet gönül humması demektir. (Abdülhak Hamid Tarhan)

Evrenin tüm karanlığı, tek bir mum ışığını bile köreltemez. (Bilinmiyor)

Az malın hesabı daha azdır. (Hazret-i Muhammed)

Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için, gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? (Kul Nesimi)

Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karsı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. (La Rochefoucauld)

Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. (Jacobsen)

İnsan sefalete düşmeye görsün, vicdanla namusun sesi, aç mideden gelen feryatlar yanında zayıf kalır. (Diderot)

Son gününü görmeden, hiç kimse mutluluğa ermiş demeyin. (Sophokles)

Korku ve azap hariç, her his müzikte teselli bulabilir. (George Eliot)

Bazı kimseler birbirinden nefret etmeden başkasını sevemezler. (Victor Hugo)

Acının fazlası güldürür, neşenin fazlası ağlatır. (William Blake)

Hayatta kimse için ağlamaya değmez Ağlamaya değenler zaten ağlatmaz Birgün ağlaman gerekirse başını dik tut ki Gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın (?)

Gölge, doğuşunu ışığa borçludur. (John Gay)

Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. (Cenap Sehabettin)

Ateş, nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yakar ve mahveder. (Hz. Muhammed)

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. (Victor Hugo)

İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. (Oliver Goldsmith)

İnsan tek basına hayal eder, tek basına acı çeker, tek başına ölür. (Henry Frederic Amiel)

Hırs deyip geçmeyin, bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır. (Anatole France)

Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir. (Henry Fielding)

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar. (Schiller)

Kötü işler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler. (Shakespeare)

İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır. (Pascal)

İnsanda arzu ile birlikte saygı uyandırmayan kadın ne zavallıdır. (Kisfaludy)

Kadın yalnız gözle seçilmez. Onu, gözünden çok kulağınla seç. (Thomas Fuller)

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. (Firdevsi)

İster kişiliğiyle olsun, ister bilgisiyle, bana bir şeyler verebilen herkesi severim. Benim tüm nefretim gevezeleredir. (Christian Morgenstern)

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. (Ibrahim Olcaytu)

Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır. (Machiavelli)

Aktör bir dramı bir elbise gibi alır, giyinir, sonra buruşturup atarak bir başkasını alır. Ama bu attığı elbise ondan daha fazla yaşar. (Alfred de Vigny)

Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. (Genceli Nizami)

Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. (Mektupçu Agah)

En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi kosarlar. (Goethe)

Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabini ve asık kalbini ayni heyecan ve korkuyla açarlar.(Cemil Sena Ongun)

Cehennem dediğin yerde dal, odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür. (PirSultan Abdal)

Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler. (Puskin)

Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlasir. (Bernard Shaw)

Basarinin koşulları: Bilmek, istemek, cüret etmek ve susmak. (Axel Munthe)

Küçük çocuğu olan, onun hatırı için çocuklaşsın. (Hazret-i Muhammed)

Vazoyla saksının farkını sen söyleme, çiçeklerden sor. (Arif Nihad Asya)

Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. (Seyh Sadi)

Çalanı olmayınca en iyi davulun sesi bile çıkmaz. (Carl Zuckmayer)

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)

Balın varsa, sineğin bol olur. (Cervantes)

Büyüye de, şeytana da başvursan, hiçbir varlığı bahtından ayıramazsın. (La Fontaine)

Lütuf çoğalırsa değeri azalır. (Pluton)

İhtiyat, gençlikte lazım ama insan ihtiyarlıkta malik oluyor. (Ali Bey)

En iyi asker, çarpışmaktan çok yürümesini bilen askerdir. (Napoleon Bonaparte)

Borç almak dilenmekten pek de üstün bir şey değildir. (Lessing)

Budalalığın sersemliği her zaman zeki kimselere bileytaşı hizmeti görür. (Shakspeare)

Bülbül tavuk sergisinde ödül almamıştır. (Walter Raleigh)

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Şeyh Sadi)

Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeyi ileri süren kişi için bağımsızlık hayattan daha değerlidir. (Edmond Goblot)

Başka türlü görünmeye alışacak yerde olduğumuz gibi görünmekten kaçınmasak daha karlı çıkardık. (La Rochefoucauld)

Her ferdi, hatta her cemiyeti hoşlandığı yem ile avlarlar. (Hüseyin Rahmi Gürpinar)

İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakin zamandır. (Dostoyevski)

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. (Honore De Balzac)

Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. (Muhammed Mustafa (s.a.v))

Dehanın ne memleketi, ne asri olur, her yer onun, her zaman onundur. (Cenap Sehabettin)

Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. (Montaigne)

Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur. (Nathaniel Hawthorne)

“Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize simdi ‘Seni seviyorum,’ demekten çekinmeyin. (George Eliot)

Felaket gibi hoca az bulunur. (Abdülhak Hamid Tarhan)

Aşağıda olan kimse düşmekten korkmaz. (Aristoteles)

Dağlar nice yüksek ise, yol anin üstünden geçer. (Yunus Emre)

Güzele ne yakışmaz? Çiçekbozuğu bile… Halbuki çirkine çiçek bile yakışmaz. (Refik Halit Karay)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hayatı hakedenler, yalnızca onu hergün kazanabilenlerdir (?)

Yarın, geri kalan ömrümün ilk günüdür (?)

Gülümseme dudaklarınla yapabileceğin en iyi ikinci şeydir (?)

Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır. (C.PAVESE)

Yarın bambaska bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun (?)

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. (Publilius Syrus)

Cezaların en korkuncu, insanin haksiz olduğunu anlamasıdır. (Walter Winchell)

Evcil hayvanların en vahşisi dalkavuklardır. (Pittacus)

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. (EFLATUN)

Bildigimizi zannetmemiz ögrenmemizin en büyük düşmanıdır. (DR.C.BERNARD)

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. (GOETHE)

Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. (Alessandro Manzoni)

Bazı kimseler içkiye dokunmazlar ama içki onlara hemen dokunur. (Tennesse Williams)

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. (Cenap Şahabettin)

Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. (Ruskin)

Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez. (Grillparzer)

Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın (?)

Kucaklamaya, kollarının yetmeyeceği bir ağac, bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar. (?)

Hatırlar mısın doğduğun zamanları: Sen ağlarken herkes sevinçle gülüyordu. Öyle bir ömür geçir ki; herkes ağlasın sen öldüğünde, sen mutlulukla gülümse. Sabırlı, sevecen, erdemli ol (?)

3 Çeşit Dost Vardır : 1-Su gibidir : Her Zaman İhtiyacın Olur. 2- İlaç Gibidir : Sadece Gerektiğinde İhtiyacın Olur. 3- Mikrop Gibidir : O gelip Seni Bulur (?)

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın(?)

Ölümden değil de ölümlerden korkarım ; Çünkü ilkinde ben varım ikincisinde sevdiklerim(?)

Her zaman doğruyu söylersen ne söylediğini hatırlamak mecburiyetinde kalmazsın (?)

Hiç kimseye değerinden fazla kıymet verme ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin (?)

Tecrübe; insanın hayatta yediği kazıkların toplamıdır (?)

“İnsanın kötüsü kadar kötü hiç bir şey yoktur. İnsanın kötüsü de hiçbir işe yaramaz. Hayvanın kötüsü böyle değildir. Kötü attan, kötü sığırdan bir şeyler olur nihayet, ya insanın kötüsünden?” (?)

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamazsın sen eğri isen (Yunus Emre)

Dünyanın güçlükleri dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık; gurbette hastalık; yokluk içinde borç; yolculukta uzun yol. (İbn el- Mukaffa)

‘Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuşsunuz gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki, hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.(?)

“Para herşeyi yapar” diyen adam, para için herşeyi göze alan adamdır.(BENJAMIN FRANKLIN )

Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir… (Mary Engelbreit)

Sevgiden ölüler dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. Sevgiden bakırlar, altın kesilir(?)

Padişahların tokadını ye de aşağılık kişilerin balını yeme. Bu suretle er olanların keremiyle sen de er ol.(?)

Biri buğday elde etmek için ekin ekerse sonunda saman da elde eder. Fakat saman ekersen buğday elde edemezsin ki! (Mevlana)

“Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.” (John Milton)

“İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.” (Francis Bacon)

“Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.” (Ralph Waldo Emerson)

“Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.” (Lao-Tzu)

“İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.” (Napolyon)

Çin Atasözleri

Pazar, Haziran 17th, 2012

Çin Atasözleri

Tugbam sitesinde en güzel Çin Atasözleri sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa Çin Atasözleri
Çinlilere Ait Atasözler
Yabancı Atasözleri

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.

Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet.

Başarı insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.

Başarısızlık, başarıdan daha çok şey öğretir.

Bir anlık hiddet sırasında sabırlı olursanız, yüz günlük kederden yakayı kurtarırsın.

Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık, manzara aynıdır.

Dağlara çıkmayan, uzakları göremez.

Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın elbisesine göre değişir.

Akılsız bir adam yalnız kendi tecrübelerinden, çok akıllı bir adam başkalarının da tecrübelerinden yararlanır.

Ancak durgun su,yıldızları yansıtır.

Bir adamdan şüphe ediyorsan ona iş verme;bir adama iş veriyorsan ondan şüphe etme.

Bir sual soran beş dakika müddetle bilgisiz görünür,sual sormayan ilelebet bilgisiz kalır.

Bilen konuşmaz,konuşan bilmez.

Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık ,manzara aynıdır.

Dünyada kusursuz iki kadın vardır; biri ölmüştür,diğeri hiç doğmamıştır.

Eğer Allah yağmur yağdırmak ve anan ikinci kez evlenmek isterse,buna kimse mani olamaz.

Evlilik kale gibidir, dışındakiler girmeye,içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar.

Fısıldanan sözler,çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.

Geleceğin tüm çiçekleri, bugünün tohumları içindedir.

Güneşin doğuşundan batışına kadar acele edenler uzun yaşamazlar.

Hiçbir iğnenin iki sivri ucu yoktur.

İyi cins ata hafif bir darbe,akıllı insana da ufak bir söz ya da işmar yeterlidir.

Akıllı adam deliyi azarlamaz.

Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin.

Akla sırt çevirmektense ölmek daha iyidir.

Başarısızlık başarıdan daha çok şey öğretir.

Başkalarını affet, ama kendini asla.

Başkalarının bilmesini istemiyorsan yapma.

Nasıl yapabileceğini bilmek, yapmaktan daha zordur.

Zenginlik gübredir. Yalnız saçıldığında yararlı olur.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar.

Bilmeyen, bilmediğini bilmeyen aptaldır, uzak durun!

Bilmeyen, bilmediğini bilen eğitimsizdir, eğitin!
Bilen, bildiğini bilmeyen uykudadır, uyandırın!
Bilen, bildiğini bilen liderdir, izleyin!

Anlatırsanız unuturum,
Gösterirseniz hatırlarım,
Yaptırırsanız anlarım.

Bir yerde küçük insanların, büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık!

Herkes yüzlerce hayat taşır. Ama, bunların sadece biri, hatırlanmaya değer. Bu, sizinki olabilir… Sakın harcamayın.

Bir kişiye balık verirsen, o gün karnını doyurursun.
Balık tutmayı öğretirsen, her gün karnını doyurursun.

Kadına inanan, kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır.

Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün annelerde ona sahiptir.

Derin olan kuyu değil kısa olan iptir

Fazilete giden kapiyi açmak güçtür…..

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen fidana benzer. (Çin atasözü)
İnsan bir kitabı her açışında yeni bir şey öğrenir.

Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.

Zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Çok neşeli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin, çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.

Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork

Çocuklarınız sizlerin değildir
Onlar bizzat yaşamın çağrısının kızları ve oğullarıdır.
Elinizden geçerler, sizden gelmezler…
Eğer sizlerle birlikteyseler
Bu sizindir anlamına gelmez!
Onlara sevginizi verin, fikirlerinizi değil…
Çünkü onların kendi fikirleri vardır
Bedenlerini barındırın, ruhlarını değil…
Çünkü ruhları bize ve hayallerimize
Yasaklanan yarınlardadır…
Sizler onlara benzemeye çalışın…
Onları kendinize benzetmeye değil!

Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir.

Ağaç yıkılınca gölge olmaz.

Akıllı bir adam deliyi azarlamaz.

Başarmak istersen üç yaşlıdan öğüt al.

Bilgi sahibiyle her yeri dolaşan bir hazinedir.

En Güzel Cümleler

Pazar, Haziran 17th, 2012

En Güzel Cümleler

Tugbam sitesinde en güzel En Güzel Cümleler sizler için hazırlandı
. Buyurun Kısa En Güzel Cümleler
Tarihte kurulmuş en güzel cümleler, hikmetli anlamlı cümleler
Düşünürlerden güzel en anlamlı cümleler..

Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karsı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. (La Rochefoucauld)

Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. (Jacobsen)

İnsan sefalete düşmeye görsün, vicdanla namusun sesi, aç mideden gelen feryatlar yanında zayıf kalır. (Diderot)

Son gününü görmeden, hiç kimse mutluluğa ermiş demeyin. (Sophokles)

Korku ve azap hariç, her his müzikte teselli bulabilir. (George Elio

Bazı kimseler birbirinden nefret etmeden başkasını sevemezler. (Victor Hugo)


Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. (Benjamin Franklin)

Acının fazlası güldürür, neşenin fazlası ağlatır. (William Blake)

Hayatta kimse için ağlamaya değmez Ağlamaya değenler zaten ağlatmaz Birgün ağlaman gerekirse başını dik tut ki Gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın (?)

Gölge, doğuşunu ışığa borçludur. (John Gay)

Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. (Cenap Sehabettin)

Ateş, nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri yer yakar ve mahveder. (Hz. Muhammed)

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. (Victor Hugo)

İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. (Oliver Goldsmith)

İnsan tek basına hayal eder, tek basına acı çeker, tek başına ölür. (Henry Frederic Amiel)

Hırs deyip geçmeyin, bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır. (Anatole France)

Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir. (Henry Fielding)

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar. (Schiller)

Kötü işler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli ederler. (Shakespeare)

İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır. (Pascal)

İnsanda arzu ile birlikte saygı uyandırmayan kadın ne zavallıdır. (Kisfaludy)

Kadın yalnız gözle seçilmez. Onu, gözünden çok kulağınla seç. (Thomas Fuller)

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. (Firdevsi)

İster kişiliğiyle olsun, ister bilgisiyle, bana bir şeyler verebilen herkesi severim. Benim tüm nefretim gevezeleredir. (Christian Morgenstern)

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. (Ibrahim Olcaytu)

Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır. (Machiavelli)

Aktör bir dramı bir elbise gibi alır, giyinir, sonra buruşturup atarak bir başkasını alır. Ama bu attığı elbise ondan daha fazla yaşar. (Alfred de Vigny)

Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. (Genceli Nizami)

Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. (Mektupçu Agah)

Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.(Cenap Şehabettin)

Bilim, ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. (Fonvizin)

Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır. (Montaigne)

Herkesin kendine göre bir takim dertleri vardır, ama bu kimin de gramladır, kimin de kiloyla. (Cervantes)

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. (Hazret-i Ali)

Bir devlet, yasayan ve kendine karşı çıkanı ne kadar koruyabilirse o kadar güçlüdür. (Paul Valery)

İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. (Resul Hamzatov)

Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’annunzio)

Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez. (Şeyh Sadi)

Dünya böyledir iste, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar. (Giovanni Verga)

Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür. (Kemal Tahir)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı ya da dikenin acılarını hoş görmeli. (Şeyh Sadi)

Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli. (Massinger)

Dünya karsılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. (William Mc. Fee)

Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslanpençesinin ve kuvvetinin zoruyla karin doyurur. (Şeyh Sadi)

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırnak izi bırakır. (Mortherlant)

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. (Cenap Sehabettin)

En olgun meyve, en basta düşer. (William Shakespeare)

Her önemsiz şey çok küçümsenirse, öcünü alır. (Lessing)

1001 meziyeti de olsa, insanlara kötü yanlarından bakarlar. (Moliere)

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Mezarlık ölülerin, toprağa karışmadan önce adlarını, kimliklerini toprak üstünde bıraktıkları yerdir. (Paul Valery)

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. (Şeyh Sadi)

Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yasamaya, bir yandan ölmeye başlarız. (Montaigne)

Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak, yaşamını kurtarmaktır. (Demokritos)

İnsanin kendi vatani için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir. (Ambrose Bierce)

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. (Gerhart Hauptmann)

Bir saçı okşamaz, bir alnı serinletmez, bir yelkeni şişirmez, bir eteği havalandırmazsın. Neyleyim senin gibi rüzgarı. (Arif Nihad Asya)

Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanır mi? (Dostoyevski)

Sağlık hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği tek nimettir. (Bertrand Russell)

Hiçbir şey istemeyen, hiçbir şey ummayan ve hiçbir şeyden korkmayan sanatçı olamaz. (Çehov)

Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları göz önüne çıkarır. (Seneca)

Savaşta, dövüşenlerden çok kaçanlar ölür. (Selma Lagerlöf)

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktir. (Spinoza)

Acı, çabuk unutulur, sevinç ise ebedidir. (Schiller)

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. (Benjamin Franklin)

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir. (John COLBINS)

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.(DEMOSTHENES)

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur. (JAMES OPPENHEIM)

Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usülünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. (ARISTOTELES)

En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. (Diderot)

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabriele D’Annunzio)

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. (Victor Hugo)

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. (C. Sena Ongun)

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır; ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmak. (La Bruyere)

Gene de bir iştir beklemek. Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. (Cesare Pavese)

Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin. (George Herbert)

Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir (Çin Atasözü)

Ödenmemiş bir borç alçalmadır, dolandırıcılığın başlangıcıdır. (Balzac)

Bazıları büyük doğar; bazıları büyüklüğü kazanır; bazılarına da büyüklük kendi gelir (Shakespeare)

Başkalarını küçülterek büyüdüğüne inanan insanlar bulunduğu gibi, başklarını korurken büyüdüğüne inanan insanlarda vardır. (George Stand)

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. (Stefan Zweig)

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .. (Mevlana)

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup, paramı kral gibi harcamayı tercih ederim. (İngersoll)

Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin….. (Çin Atasözü)

Gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş, sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma…… (Buda)

Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur…. (Rum Atasözü)

Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir….. (Konfüçyus)

Zamanında bir adım atmayan tembel,sonradan yüz adım atmak zorunda kalır…… (Giovio)

Güzel yüz aynaya aşıktır…..(Mevlana)

Ara sıra isyana yönelecek olursan:Hatırla ki, Kainatı Yargılamak imkansızdır.Onun için,kaygılarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.Görmeye çalış ki,bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya güzeldir……..(Buda)

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir (Sadi)

Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver.çünkü ödünç para veren , çok kere , hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir.Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir.Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir….(Goethe)

Kimseyi sevmemek, kimse tarafından sevilmemektir. (Demokritos)

Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. (H. de Balzac)

Kızların sevdası, sepete konmuş su gibidir, akar gider. (Enrique Larreta)

Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır. (J. J. Rousseau)

Yaptığını öven, yaptığını yıkar. (William Shakespeare)

En cömertçe bağışlanan şey, öğüttür. (La Rochefoucauld)

Ağılda oğlak doğuna, derede otu biter. (Kasgarli Mahmud)

İnsanin en rahat göründüğü zaman, belki de rol yaptığı andır. (Oscar Wilde)

Borç, köle olmanın başlangıçıdır. (Victor Hugo)

Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü görkemlidir; ancak işi bitiren yıldırımdır…. (Mark Twain)

Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. (Descartes)

Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. (Publilius Syrus)

Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. (Machiavelli)

Bütün mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. (Tolstoy)

Muhabbet gönül humması demektir. (Abdülhak Hamid Tarhan)

Evrenin tüm karanlığı, tek bir mum ışığını bile köreltemez. (Bilinmiyor)

Az malın hesabı daha azdır. (Hazret-i Muhammed)

Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için, gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? (Kul Nesimi)

Öğüt verici sözler

Cumartesi, Haziran 16th, 2012

Öğüt verici sözler

Öğüt veren sözleri sizler için bir araya getirdik ve derledik. Buyurun arkadaşlar okuyun.

Emânete ihânet etmeyin…
Hâlinizden şikâyet etmeyin…
Büyüğünüze emretmeyin…
Boş şeylerde ısrar etmeyin…
Câhillerle sohbet etmeyin…
Nefesinizi boşa tüketmeyin…
İnsanları bekletmeyin…
Etrafınızı kirletmeyin…
Hayatınızı mahvetmeyin…
Kimseye minnet etmeyin.
İnsanları yüzüne karşı methetmeyin…
Kimseye küfretmeyin…
Kötülüğe meyil etmeyin…
Malınızı boşa sarf etmeyin…
Sırrınızı açık etmeyin…
Her şeyi merak etmeyin…
Suçunuzu inkâr etmeyin…
Şerefinizi kaybetmeyin…
Vatanınızı terk etmeyin…

İyiliğe niyet edin…
Büyüklere hürmet edin…
Sıkıntıya sabredin…
Aza kanaât edin…
Sözünüzde
sebat edin…
Bildiğinizle amel edin…
Hatanızı kabûl edin…
Yaramaz ise def edin…
Varken tasarruf edin…
Âlimlerle sohbet edin…
Nefsinizle inat edin…
Sofranıza dâvet edin…
Zararlıysa men edin…
Seviyorsanız ifâde edin…
Kalbleri fethedin…
Misâfire ikram edin…
Muhtâca yardım edin…
Bilseniz de istişare edin…
Tehlikeye dikkat edin…
Hakkı teslim edin…
Unutacaksanız kaydedin…
Esirgemeyin lûtfedin…
Gariplere merhamet edin…
Kazanmaya gayret edin…
Çalışanı takdir edin…
Başarıyı tebrik edin…
Mâzereti kabûl edin…
Her an tevekkül edin…
Hastaları ziyâret edin…
Çocuğunuzu terbiye edin…
Herkese tebessüm edin…
Güvenseniz de kontrol edin…
İnanmayana
ispat edin…
Fakirleri gözetin…
Hayır için sarf edin…

Emânete ihânet etmeyin…
Hâlinizden şikâyet etmeyin…
Büyüğünüze emretmeyin…
Boş şeylerde ısrar etmeyin…
Câhillerle sohbet etmeyin…
Nefesinizi boşa tüketmeyin…
İnsanları bekletmeyin…
Etrafınızı kirletmeyin…
Hayatınızı mahvetmeyin…
Kimseye minnet etmeyin.
İnsanları yüzüne karşı methetmeyin…
Kimseye küfretmeyin…
Kötülüğe meyil etmeyin…
Malınızı boşa sarf etmeyin…
Sırrınızı açık etmeyin…
Her şeyi merak etmeyin…
Suçunuzu inkâr etmeyin…
Şerefinizi kaybetmeyin…
Vatanınızı terk etmeyin…

İyiliğe niyet edin…
Büyüklere hürmet edin…
Sıkıntıya sabredin…
Aza kanaât edin…
Sözünüzde
sebat edin…
Bildiğinizle amel edin…
Hatanızı kabûl edin…
Yaramaz ise def edin…
Varken tasarruf edin…
Âlimlerle sohbet edin…
Nefsinizle inat edin…
Sofranıza dâvet edin…
Zararlıysa men edin…
Seviyorsanız ifâde edin…
Kalbleri fethedin…
Misâfire ikram edin…
Muhtâca yardım edin…
Bilseniz de istişare edin…
Tehlikeye dikkat edin…
Hakkı teslim edin…
Unutacaksanız kaydedin…
Esirgemeyin lûtfedin…
Gariplere merhamet edin…
Kazanmaya gayret edin…
Çalışanı takdir edin…
Başarıyı tebrik edin…
Mâzereti kabûl edin…
Her an tevekkül edin…
Hastaları ziyâret edin…
Çocuğunuzu terbiye edin…
Herkese tebessüm edin…
Güvenseniz de kontrol edin…
İnanmayana
ispat edin…
Fakirleri gözetin…
Hayır için sarf edin…